Bezoekers

109748
TodayToday23
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week125
This MonthThis Month774
All DaysAll Days109748

Vergadering Gemeenteraad 6 juni 2017

Op donderdag 6 juli a.s. is de laatste vergadering gepland voor het zomerreces van de gemeenteraad van MIdden-Drenthe.

De aanvang is om 18.30 uur in het gemeentehuis te Beilen. Centraal zal op deze vergadering de behandeling van de Perspectiefnota 2018 staan.

U bent van harte welkom.

Rapport schuldhulpverlening

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is tevreden met het zojuist verschenen onderzoek inzake de schuldhulpverlening.

Het zojuist verschenen onderzoeksrapport betreffende schuldhulpverlening heeft Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork met genoegen ontvangen.

"De schuldhulpverlening moet in zijn algemeenheid veel meer onder de aandacht worden gebracht en eigenlijk breed op de agenda worden gezet", zegt Charles de Haas, lijsttrekker van Lijst 4, in de gemeente Midden-Drenthe.

Klik op het PDF-icoontje om het rapport in te zien. pdf1

Ook in 2017: Onderhoud wegen belangrijk

Persinformatie RTV Drenthe debat 5 maart 2014 is nog steeds,ook in 2017, actueel!

Door onze fractie is met regelmaat gewezen op de importantie van een goed onderhouden wegennet. Thans wijzen wij daar weer op.

De gemeente Midden-Drenthe heeft ongeveer 800 kilometer wegen. Er zijn wegen met een wegbreedte van 3 meter (ruilverkavelingswegen) en met een breedte van 5 meter (doorgaande stroomwegen). We nemen een gemiddelde breedte en komen op 4 meter. Het totaal oppervlak aan wegverharding is dan ongeveer: 800.000 x 4 = 3.200.000m2.

Er zijn wegen die druk bereden worden. Er zijn wegen die door zwaar verkeer belast worden. De geschatte gemiddelde levensduur van deze wegen is 20 tot 25 jaar. We nemen daar het gemiddelde van, dus 22,5 jaar.

Voor het langdurig in stand houden van een bestaande wegconstructie kan / moet deze:

A. 1 x in de 7 jaar worden voorzien van een slijtlaag, dus in 22,5 jaar wordt 2 x een slijtlaag aangebracht om scheuren in het asfaltdek te dichten (ter voorkoming van water in de fundering van de wegconstructie).

B. 1 x per 20 a 25 jaar worden voorzien van een versterkingslaag (asfaltbeton o.i.d.) van 8 tot 12 cm dikte.

De kosten worden begroot op:

Aanbrengen 2 x slijtlaag(A) € 1.25 per m2 = 2,50 per m2

1 x deklaag(B) € 20.00 per m2=20.00 per m2

---------------------

Totaal 22.50 per m2

Daardoor komen de kosten per jaar op: totaal oppervlakte wegen x de kosten per vierkante meter = 3.200.000 x €22,50 = € 3,2 miljoen per jaar!!!

Conclusie: de € 800.000 die wordt begroot is ongeveer een vierde van wat er elk jaar benodigd is!

NB: Deze berekening kan ook gelden voor zogenaamde klinkerbestrating. (Door de bank genomen worden plaatselijke verzakkingen ieder jaar hersteld en wordt ongeveer eens in de 25 jaar alles opnieuw bestraat.)

We plegen dus roofbouw en kweken achterstalling onderhoud, als we bij 8 ton per jaar blijven.

2 x in de 7 jaar, kan normaal gesproken een slijtlaag worden aangebracht. Na 25 jaar MOET reconstructie worden toegepast. Asfaltbeton. Let op het geweldige verschil in kwaliteit, geodkoop is beslist niet de beste. Doe je deze cyclus niet, dan valt de weg als het ware uit elkaar en is de ramp niet te overzien met extreem hoge kosten.

Uitstel kost geld, langer uitstel kost nog veel meer geld. Tot slot: als scheuren in de wegen niet gedicht zijn voor de winter, zijn er nog meer onnodige kosten.

 

Helaas zijn wij de enige partij die waarschuwt voor de gevolgen van het verwaarlozen van de wegen. Dat hier over enkele jaren aanzienlijk meer geld voor nodig is, wordt ontkend. Daarnaast is er de verkeersveiligheid en de aansprakelijkheid van de gemeente. Dan praten we nog niet eens over een strenge winter met vorst en ijzel. Ook in 2017 blijven we dit onderwerp op de agenda houden.

Klik op onderstaande link voor foto's van de wegen in Midden-Drenthe(2014)

https://plus.google.com/u/0/photos/103439372830323260347/albums/5988134677842406241

Schuldhulpverlening in de afgelopen jaren in beeld

Dit is een dossier van reeds enkele jaren. Onze partij kreeg contact met onafhankelijk schuldhulpadviseur Peter Westen uit Havelte, die samen met ons constateerde, dat er aan de huidige gang van zaken en transparantie nogal wat schortte. Uit een gedeeltelijk overzicht blijkt, welke stukken wij hebben geproduceerd en welke activiteiten ook gezamenlijk zijn ondernomen.

We voelen ons als klokkenluiders en zoals het helaas in de meeste gevallen geschiedt is dat ook hier het geval: tegenwerking en ontkenning. Neemt u zelf kennis van onze activiteiten en oordeelt u dan zelf. Voor vragen en opmerkingen zijn we altijd bereikbaar...

Peter Westen heeft landelijk ook de vinger op de wonden gelegd en ook bij de nationale ombudsman aan de bel getrokken. Onze partij heeft hij reeds vaker van uitstekende informatie voorzien omtrent het probleem van de afwikkeling van de schuldhulp en de begeleiding van de mensen die zich hebben aangemeld voor hulp.

Wij zijn onder de indruk van zijn gedetailleerde kennis in deze en gelet op de grote bedragen en belangen die intern binnen de schuldhulp omgaan, delen we zijn mening, dat er eigenlijk ook landelijk een forensisch accountantsonderzoek zou moeten plaatsvinden.

Thans blijkt, dat in Assen bij de Gemeentelijke Kredietbank, waaronder de schuldhulpverlening valt en waar de Gemeente Midden-Drenthe de diensten afneemt, een wachttijd geldt van meer dan tien weken en dat was tot voor kort vier weken, hetgeen eigenlijk ook al veel te lang is.

Peter Westen heeft hier een artikel over geschreven en het is de hoogste tijd, dat de politiek hier gaat optreden, ook al is dat eigenlijk al veel te laat. (Klik hier om een aantal krantenberichten in te zien)

Hieronder in chronologische volgorde alle documenten over het dossier schuldhulpverlening. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.Klik op het PDF logo om het bewuste document in te lezen.

 

Schuldhulpverlening 27/11/13 pdf1 Motie tegen wethouder H. van Hooft pdf1
Krantenberichten Schuldhulpverlening pdf1  Toelichting afwijzing GKB jaarverslag pdf1
Terugblik Raad 30/5/13 deel 1 pdf1  Terugblik Raad 30/5/13 deel 2 pdf1
 Motie Raad 30/5/13 pdf1 Motie Schuldhulpverlening Middendrenthe pdf1
 Persbericht DVHN 4/3/13 pdf1 Persbericht Meldpunt 28/2/13 pdf1
 Vervolg artikel 41 vragen 25/1/13 pdf1 Krantenbericht DVHN 23/1/13 pdf1
Krantenbericht DVHN 28/12/12  pdf1 Integriteitsschendingen GKB Assen 29/12/12 pdf1
Betoog begroting 8/11/12  pdf1 Antwoorden Art. 41 vragen 6/11/12 pdf1
Analyse Midden-Drenthe 26/8/12 pdf1 Onderzoeksfraude 17/12/11 pdf1
Art. 41 vragen 25/11/11 pdf1 Art. 41 vragen 23/11/11  pdf1
Brief college GKB 20/11/11  pdf1 Vragen aan college 20/11/11  pdf1
Brief Peter Westen 16/11/11  pdf1 Methode Peter Westen 1/11/11  pdf1
B&W besluit jaarverslag GKB MD 21/11/11  pdf1 Vragen gemeente MD 6/4/10  pdf1

ANBI logo