Bezoekers

203853
TodayToday9
YesterdayYesterday171
This WeekThis Week700
This MonthThis Month2196
All DaysAll Days203853
logo.jpg

Brief aan Minister Ollongren

Naar aanleiding van onderstaand bericht in de pers heeft GBSBW een brief gestuurd naar Minister Ollongren. Deze brief is inmiddels ontvangen en in behandeling. 

Bron: NOS nieuws
Ollongren wil meer openheid lokale partijen over geld
Er komen bindende regels voor giften aan lokale en regionale partijen. Nu zijn dat soort bepalingen er alleen voor landelijke partijen en minister Ollongren wil daar verandering in brengen.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat door het ontbreken van bindende regels nu niet duidelijk genoeg is hoe niet-landelijke partijen worden gefinancierd. Een van de eisen waar landelijke partijen nu wel en lokale niet aan moeten voldoen is dat ze giften van boven de 4.500 euro openbaar moeten maken.
Wilde Westen
In Nieuwsuur noemde politicoloog André Krouwel Nederland begin deze maand het Wilde Westen van de partijfinanciering. Hij zei dat de lokale politiek zonder goede regels makkelijk gecorrumpeerd kan worden, nu er helemaal geen regels zijn voor hoe ze aan geld mogen komen.
De uitzending van Nieuwsuur ging onder meer over de twee Haagse ex-wethouders van Hart voor Den Haag/groep De Mos die worden verdacht van ambtelijke corruptie en omkoping.
Nieuwe wet
Ollongren wil de regels voor niet-landelijke partijen opnemen in een nieuwe wet. Ze zullen ook gelden voor lokale en regionale afdelingen van landelijke partijen. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk pas volgend jaar ingediend. In de tussentijd vraagt de minister lokale en regionale partijen op vrijwillige basis transparant te zijn over hun financiën.
"Decentrale partijen spelen een belangrijke rol in onze lokale en regionale democratie. Hun integriteit is daarom van wezenlijk belang voor de integriteit van het openbaar bestuur", schrijft Ollongren.

 

De brief van GBSBW.

 

Smilde 29 oktober 2019,

Onderwerp: Openheid lokale partijen over geld.

 

Excellentie, Geachte Mevrouw Ollongren,

 

Onlangs stelde U in een brief aan de Tweede Kamer, dat bindende regels voor niet-landelijke partijen ontbreken.
Dat die regels er niet zijn, dient niet verweten te worden aan die partijen. Die regels zijn te maken en hadden er al lang moeten zijn.
Maar dat is niet het enige. Van overheidswege worden landelijke partijen gefaciliteerd door diezelfde overheid. De lokale onafhankelijke partijen krijgen helemaal niets, ondanks vele verzoeken daar toe.
In onze optiek, dient U eerst die partijen net zo te behandelen als de landelijke partijen. Of alle financiële ondersteuning geheel stoppen. Dan hebben alle monniken weer dezelfde kappen.
Maar primair dient in onze optiek, elke erkende partij gelijk te worden behandeld en naar rato te worden ondersteund.
Onze partij, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, is opgericht op 15 mei 1970 en bestaat volgend jaar 50 jaar en is op dit moment met 3 zetels in de Gemeente Midden-Drenthe in de raad vertegenwoordigd. De afgelopen 50 jaar is onze partij onafgebroken in de gemeenteraad aanwezig geweest. (Uit eigen zak is alles betaald) Wij zijn ook een ANBI gelegitimeerde instelling. Dit houdt ook in, dat wij onze jaarrekening met regelmaat op de website presenteren. ( o.a. voorwaarde ANBI) Ondanks deze transparantie, hebben wij nog nooit een euro overheidsgeld ontvangen.
Wellicht draagt dit schrijven bij tot een rechtvaardige behandeling van alle partijen en worden partijen die sjoemelen met transparantie uitgesloten. Als een partij in deze niet oprecht is, hoort die niet thuis in de politiek.

 

Hoogachtend,

Charles C. de Haas, fr.vz.

Uit de pers

Vraaggesprek De Haas

Vraaggesprek met onafhankelijk raadslid
Charles de Haas van de partij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork over de onlangs gehouden algemene beschouwingen op 7 november 2019.

U bent fractievoorzitter, woordvoerder van uw driekoppige fractie.
Hoe hebt u de vergadering ervaren?
Een min of meer tevreden resultaat. Verschillende van onze moties zijn overgenomen door het college. Nu moeten we afwachten hoe en wat er verder van terecht komt Over het algemeen was er een goede discussie, behoudens enkele raadsleden die geen nadere toelichting vroegen, maar overduidelijk steeds probeerden om anderen te torpederen.

Wilt u betreffende dat laatste aangeven wie dat dan waren?
Als u het videoverslag terugdraait, dan kan iedereen zelf oordelen.
Dit is het gedrag dat de politiek een slecht imago bezorgt. Ik begrijp niet waarom partijbesturen niet ingrijpen in dit storende wangedrag.
Maar daarvoor is het woord straks aan de kiezer.

Wat was uw belangrijkste onderwerp?
De vervanging van drie sporthallen. In Smilde, Beilen en Westerbork.
Alle drie meer dan 40 jaar oud. Ons standpunt is: Als je als gemeente praat over sportnota’s en meer bewegen, dan moet je daar ook de juiste accommodatie voor aanbieden.
Maar ons bleek dat er geen afschrijving was gepleegd en al helemaal niets was gereserveerd voor vervanging. Er is alleen onderhoud gepleegd op de meest goedkope wijze.

Dan is natuurlijk de hamvraag hoe het geld er komt als er niets gereserveerd is. Hoe wilt u dat oplossen?
Eenvoudig. Meestal lenen gemeenten bij de bank Nederlandse Gemeenten(BNG). Informatie leert, dat er bijzonder goedkoop geld geleend kan worden. Tegen 0,85% rente. Dan moet er lineair worden afgelost. Ik heb het voorbeeld gegeven: leen 50 miljoen euro en dan kun je sporthallen afbreken en nieuw bouwen. Is er ook nog geld voor extra onderhoud van wegen. Daar is ook veel achterstand en dat kan grotendeels worden weggewerkt. Met een looptijd van 50 jaar kost dat aan rente 42.500, euro en aan aflossing1 miljoen per jaar. Gezien de financiële situatie van de gemeente is dit volkomen verantwoord.

U hebt in uw slotbeschouwing de VVD wethouder de waarheid gezegd. Wat verwacht u daar van?
Helemaal niets! De opstelling van deze mevrouw is laakbaar. Bijna twee jaar mensen laten wachten, om een project af te ronden, dat al volledig klaar was om aan te pakken.(fietspad naar het historisch monument Veenbrug in Smilde) hoefde Alleen moest er nog een raadsvoorstel met begroting naar de raad. Maar er gebeurde helemaal niets omdat de toenmalig behandelend ambtenaar met pensioen was gegaan. Wel vier instanties zaten al die tijd te wachten, maar daar had zij lak aan. In deze wethouder heb ik weinig vertrouwen meer, want haar handelen, of beter gezegd niet handelen, wordt afgeschermd door de zogenaamde coalitie.

Wilt u nog een laatste opmerking plaatsen?
Ja. Dank aan mijn fractieleden, Gineke, Niels en Arjen. Ook de andere adviseurs hebben veel waardevol werk verricht, dank daarvoor.

Ik wil u bedanken voor de beantwoording van de vragen.
Assen, 9 november 2019 .

Motie BMC

Inleiding : Op 4 juli 2019 heeft verslaggeefster Petra Wijnsema de vraag gesteld “Verdwijnt het BMC-rapport over de angstcultuur in de gemeente Midden-Drenthe in de la??

Antwoord Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork:
(pers/rtv drenthe) citaat: Charles de Haas, fractievoorzitter van oppositiepartij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, zegt dat er niets met het BMC-rapport gebeurt.”Interim-gemeentesecretaris Guus van den Berg gaat er niets mee doen. Waarom dan vijftig- tot zestigduizend euro besteden aan een onderzoek? Ik wil een evaluatie en een nader debat.

Mede conform deze visie is deze motie namens onze fractie ingediend.

Motie 5 : Verzoek aan het college om met een voortel te komen voor een openbare raadsvergadering met als onderwerp:
Evaluatie gang van zaken betreffende het BMC rapport.

Behorende bij: Raadsvergadering 7 november 2019

Voorstel:

De raad verzoekt het college om met een voorstel te komen om in een openbare raadsvergadering, waaruit blijkt op welke manier de aanbevelingen van het MBC- rapport zijn vertaald in de huidige situatie. En dat voorstel voor te leggen aan de raad voor 1 maart 2020.

Toelichting: Er is veel geld en energie gestoken in het BMC rapport. De raad dient op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling binnen het ambtelijk apparaat en de huidige stand van zaken.
Ook de inwoners hebben recht te weten hoe belastinggeld wordt besteed en wat de resultaten zijn. Dit dient te gebeuren in de openbaarheid van het uitwisselen van gegevens.

Groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Charles C. de Haas, fr.vz.

Helaas is deze motie door de meerderheid van de raad in de begrotingsvergadering verworpen.

Praktisch moeten wij ons natuurlijk neerleggen bij deze uitspraak van de raad.
Maar ons commentaar is, dat wij afstand nemen van een doofpot. Wij staan als gemeente voor de belangen van onze inwoners en dat betekent voor ons, dat de gemeente er is voor de inwoners en dat de inwoners het recht hebben om inzicht te hebben in hetgeen er op en in het gemeentehuis is gebeurd en gebeurt. Het is toch het belastinggeld van de inwoners!
Onbegrijpelijk voor ons, dat men aankoerst op een doofpot.
Wij komen er in elk geval wel op terug.