Bezoekers

113940
TodayToday26
YesterdayYesterday33
This WeekThis Week59
This MonthThis Month565
All DaysAll Days113940
logo.jpg

Moties van wantrouwen en treurnis

Debat Jade krijgt in Midden-Drenthe scherp einde met motie van treurnis en motie van wantrouwen.

Afspraken waren niet helder, de raad is onvoldoende geïnformeerd en het college had oplettender moeten zijn. Dat was de teneur van het debat over het onderwijs aan asielkinderen in Oranje maandagavond. De motie van treurnis, ingediend door initiatiefnemer PvdA kon rekenen op een meerderheid.

De gemeente blijkt nog 1,7 miljoen euro tegoed te hebben van de in financieel zwaar weer verkerende zorggroep Jade, dat het onderwijs voor rekening nam. Er is inmiddels een overeenkomst over terugbetaling. De PvdA wilde met het interpellatiedebat de feiten op een rij te krijgen.

Na afloop diende de PvdA een motie van treurnis in, waar CDA, D66, VVD en ChristenUnie zich bij aansloten. Die motie, zonder harde politieke consequenties, werd aangenomen. De motie van wantrouwen van beide partijen Gemeentebelangen redde het niet. Charles de Haas van Gemeentebelangen Beilen-Smilde-Westerbork: ,,De houding van de wethouder is onaanvaardbaar. Het niet informeren van de raad is onaanvaardbaar. Dat het gaat om gemeenschapsgeld, 1,7 miljoen euro, is onaanvaardbaar.”

‘Gebaseerd op aannames’

De beantwoording van wethouder Gert-Jan Bent (ChristenUnie) en burgemeester Ton Baas leidde niet tot volledige tevredenheid bij de raadsleden, vooral wat betreft informatieverstrekking. ,,Veel zaken zijn gebaseerd op aannames: ach, het Rijk zal wel betalen”, zei de VVD. Charles de Haas van Gemeentebelangen Beilen-Smilde-Westerbork: ,,Als je als politicus niet voorlicht is dat een doodzonde. Als je als politicus helemaal niet voorlicht zijn daar geen woorden voor.”

Steken laten vallen

De wethouder en de burgemeester gaven toe dat het college behoorlijke steken heeft laten vallen, vooral als het gaat om vastlegging van afspraken. De rol van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in de kwestie is opvallend. Het orgaan zou destijds hebben gemeld dat een gemeente geen schade kan lijden vanwege asielzoekersopvang. In correspondentie uit die periode zegt het COA bovendien toe het benodigde onderwijsgeld per leerling voor te schieten omdat financiering vanuit het Rijk per definitie achterloopt.

De gemeente wil het onderwijs in Oranje goed regelen en geeft de zorggroep, met de toezegging van het COA in het achterhoofd, een voorschot voor de inrichting van de scholen en huur. Iedere maand ontvangt de gemeente facturen van de zorggroep, die de gemeente betaalt en doorstuurt naar het COA. Ondertussen komt de inkomstenstroom bij de zorggroep ook op gang. De zorggroep ontvangt dus dubbele betalingen. Het voorschot van de gemeente loopt op tot bijna 1,7 miljoen. COA betaalt de gemeente niets terug en de zorggroep meldt de dubbele inkomstenstroom niet.

Pas in maart 2016 blijkt dat het COA de gemeente niet betaalt en ook niet gaat betalen. De openstaande tegoeden op, zoals de gemeente dan nog denkt, COA staan onder een niet-herleidbare naam (transitorium, openstaande posten) in eerdere jaarstukken. Het COA wordt daarbij gezien als ‘niet risicovolle’ partner. Pas in het voorjaar van 2016 blijkt dat de gemeente het geld in werkelijkheid terug moet vorderen op Jade.

Alarmbellen

De alarmbellen gaan pas rinkelen in de zomer van 2017. Burgemeester Baas wil ‘dossier Oranje’ voor zijn vertrek afhandelen en vraagt duidelijkheid over hoe het ervoor staat. Omdat de school eerder is gesloten dan aanvankelijk gedacht (mei in plaats van oktober) is de verwachting dat de zorggroep eerder kan terugbetalen dan vanaf januari 2018, zoals eerder afgesproken. Dat lukt niet, laat de zorggroep weten.

Overeenkomst

Op 30 oktober hoort het college van het faillissement van de dochterstichting van Jade zorggroep. Alles wordt op alles gezet om tot duidelijke afspraken te komen. Dat mislukt. De gemeente ziet het geld voor haar ogen verdampen en besluit over te gaan tot een vordering.

Op 22 november komen de partijen tot een overeenkomst en heft de gemeente de beslaglegging op goederen van de zorggroep op. In de overeenkomst dringt de gemeente onder andere aan op maandelijkse inzage in de cijfers. De vordering is ingeruild door pandrecht, wat inhoudt dat de gemeente recht heeft op alle vorderingen die de zorggroep nog heeft uitstaan bij andere partijen.

,,Alle maatregelen hebben slechts beperkt effect als het met Jade financieel niet goed gaat”, erkent de burgemeester. De hand gaat flink in eigen boezem en er zijn beloftes alom. ,,Zodra er opnieuw haperingen zijn informeren we. Als er spoed bij is, informeren we zo snel mogelijk.” Of het een strop wordt voor de gemeente kan alleen de tijd leren. ,,Zolang Jade blijft voortbestaan hebben wij de meeste kans op het geld”, zei Baas.


Leonie Sinnema

Regioverslaggever voor de redactie Drenthe van het Nieuwsblad van het Noorden in Assen.

 

Sportpark Noordwest

Gemeentebelangen steunt Sportpark

Geplaatst op dinsdag 28 november 2017 11:52
  • De overvloedige regen heeft de velden onder water gezet. © FIT Boy

Beilen - Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is zeer ontstemd inzake het aangekondigde voorstel over de renovatie van het sportpark Noord-West in Beilen.

Fractievoorzitter Charles de Haas: 'Na gedegen onderzoek wordt door onze partij het voorliggende collegevoorstel afgewezen. Met dit collegevoorstel worden ruim 1200 sporters tekort gedaan. In de raadsvergadering van 11 december zal een motie worden ingediend, die een oplossing kan zijn voor de problematiek, die al veel te veel jaren loopt. De motie zal inhouden, dat er een hoger bedrag beschikbaar moet worden gesteld en dat aan de wensen van het sportpark en de verenigingen moet worden voldaan.' Het onderwerp wordt vanavond tijdens de raadscommissievergadering zorg en welzijn besproken.

De Stichting Sportpark Noord-West had al aangekondigd tegen het collegevoorstel te zijn, af te zien van zelfbeheer en weer terug te willen naar huur.

 

Uit: de krant van Midden - Drenthe

Rapport schuldhulpverlening

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork initiatiefnemer onderzoek inzake de schuldhulpverlening.

Het zojuist verschenen onderzoeksrapport betreffende schuldhulpverlening heeft Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork met genoegen ontvangen.

"De schuldhulpverlening moet in zijn algemeenheid veel meer onder de aandacht worden gebracht en eigenlijk breed op de agenda worden gezet", zegt Charles de Haas, lijsttrekker van Lijst 5, in de gemeente Midden-Drenthe.(NB. met dank aan onderzoeker Peter Westen)

Klik op het PDF-icoontje om het rapport in te zien. pdf1

Ook in 2018 : Onderhoud wegen belangrijk

Persinformatie RTV Drenthe debat 5 maart 2014 is nog steeds,ook in 2017, actueel!

Door onze fractie is met regelmaat gewezen op de importantie van een goed onderhouden wegennet.

 

De gemeente Midden-Drenthe heeft ongeveer 800 kilometer wegen. Er zijn wegen met een wegbreedte van 3 meter (ruilverkavelingswegen) en met een breedte van 5 meter (doorgaande stroomwegen). We nemen een gemiddelde breedte en komen op 4 meter. Het totaal oppervlak aan wegverharding is dan ongeveer: 800.000 x 4 = 3.200.000m2.

Er zijn wegen die druk bereden worden. Er zijn wegen die door zwaar verkeer belast worden. De geschatte gemiddelde levensduur van deze wegen is 20 tot 25 jaar. We nemen daar het gemiddelde van, dus 22,5 jaar.

Voor het langdurig in stand houden van een bestaande wegconstructie kan / moet deze:

A. 1 x in de 7 jaar worden voorzien van een slijtlaag, dus in 22,5 jaar wordt 2 x een slijtlaag aangebracht om scheuren in het asfaltdek te dichten (ter voorkoming van water in de fundering van de wegconstructie).

B. 1 x per 20 a 25 jaar worden voorzien van een versterkingslaag (asfaltbeton o.i.d.) van 8 tot 12 cm dikte.

 

De kosten worden begroot op:

Aanbrengen 2 x slijtlaag(A) € 1.25 per m2 = 2,50 per m2

1 x deklaag(B) € 20.00 per m2=20.00 per m2

---------------------

Totaal 22.50 per m2

Daardoor komen de kosten per jaar op: totaal oppervlakte wegen x de kosten per vierkante meter = 3.200.000 x €22,50 = € 3,2 miljoen per jaar!!!

Conclusie: de € 800.000 die wordt begroot is ongeveer een vierde van wat er elk jaar benodigd is!

NB: Deze berekening kan ook gelden voor zogenaamde klinkerbestrating. (Door de bank genomen worden plaatselijke verzakkingen ieder jaar hersteld en wordt ongeveer eens in de 25 jaar alles opnieuw bestraat.)

We plegen dus roofbouw en kweken achterstalling onderhoud, als we bij 8 ton per jaar blijven.

2 x in de 7 jaar, kan normaal gesproken een slijtlaag worden aangebracht. Na 25 jaar MOET reconstructie worden toegepast. Asfaltbeton. Let op het geweldige verschil in kwaliteit, geodkoop is beslist niet het beste. Doe je deze cyclus niet, dan valt de weg als het ware uit elkaar en is de ramp niet te overzien met als gevolg extreem hoge kosten.

Uitstel kost geld, langer uitstel kost nog veel meer geld. Tot slot: als scheuren in de wegen niet gedicht zijn voor de winter, zijn er nog meer onnodige kosten.

 

Helaas zijn wij de enige partij die waarschuwt voor de gevolgen van het verwaarlozen van de wegen. Dat hier meer geld voor nodig is, wordt meestal ontkend. Daarnaast is er de verkeersveiligheid en de aansprakelijkheid van de gemeente. En dan praten we nog niet eens over een strenge winter met vorst en ijzel.

ANBI logo