Bezoekers

134616
TodayToday26
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week242
This MonthThis Month608
All DaysAll Days134616
lijst5.jpg

Uit de pers - Heibel in Midden-Drenthe

Gedoe in Midden-Drenthe: Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork boycot commissievergadering

Gedoe in Midden-Drenthe: Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork boycot commissievergadering

 

Direct dit artikel delen:

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork bleef woensdag uit protest weg bij de commissievergadering. Oorzaak: de samenstelling van de commissies.

'Bemoeizucht'

De pijn zit hem vooral in wat fractievoorzitter Charles de Haas ‘bemoeizucht van de grote partijen’ noemt. ,,Vooral de PvdA doet, ondanks twee zetels verlies, alsof ze de grootste zijn.”

De vorige collegeperiode kregen alleen de twee grote partijen PvdA (toen zes zetels) en CDA (vier) twee commissieleden. Alle overige partijen één.

Dat mocht ook iemand zijn die geen raadslid is. In Midden-Drenthe zijn drie commissies, waarin onderwerpen worden bediscussieerd voordat ze naar de gemeenteraad gaan.

Versnippering

PvdA, VVD en CDA hebben nu elk vier zetels. Gemeentebelangen en Gemeentebelangen SBW ieder drie. Dan zijn er nog twee partijen met twee zetels en één eenmansfractie.

De Haas wil dat elke partij evenveel commissieleden mag afvaardigen (één of twee). Ook twee niet-raadsleden, die wel op de kandidatenlijst van de partij staan, zouden in de commissies moeten kunnen plaatsnemen, maar altijd in combinatie met een raadslid.

Chaotisch

De commissiesamenstelling stond twee weken geleden op de agenda van de gemeenteraad. Die agenda werd op het laatste moment aangepast, wat leidde tot een chaotische vergadering. Zonder inhoudelijke discussie werd gestemd over De Haas’ voorstel.

Twee leden van gemeentebelangen stemden niet mee. Dat maakt de stemming ongeldig, zegt De Haas, die beroep heeft aangetekend bij de burgemeester.

,,Ik vind de procedure zo slecht, het begint bijna weer te lijken op de situatie onder Jan Broertjes.” Vier jaar geleden gunden oppositie en coalitie elkaar het licht in de ogen niet en was de uitkomst van de stemming op voorhand bekend.

'Compromissen lastig'

Fractievoorzitter van GroenLinks Rudie Weima, die voor De Haas’ plan stemde, is het niet eens met deze opmerking. ,,Je moet je op een gegeven moment neerleggen bij wat de meerderheid wil”, stelt hij.

,,Ik zie dat machtsvertoon niet zo. Compromisvoorstellen maken wordt op deze manier wel lastig.” Dinsdag bespreken de fractievoorzitters de commissiesamenstelling opnieuw.

,,Als iedereen van goede wil is komen we er wel uit. Ik vind het vervelend dat huishoudelijke zaken nu politieke lading krijgen”, zegt PvdA-fractievoorzitter Joop Kramer.

'Zo en niet anders'

De Haas houdt voet bij stuk. ,,We doen het zo of niet anders. Dan maar vier jaar lang niet in de commissie.” Het zou veel extra werk betekenen. Ieder punt dat de commissie afdoet als hamerstuk, kan door Gemeentebelangen SBW in de raad opnieuw ter discussie worden gesteld.

Problemen bij Jade strop voor Midden-Drenthe?

 

Uit de pers: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/135027/Problemen-bij-Jade-strop-voor-Midden-Drenthe

Problemen bij Jade strop voor Midden-Drenthe?

BEILEN - Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is bang dat er een financiële strop dreigt voor Midden-Drenthe, nu Zorggroep Jade in problemen zit. De gemeente moet nog een voorschot van 1,2 miljoen euro terugkrijgen van Jade.

Fractievoorzitter Charles de Haas is bang dat de gemeente naar dit geld kan fluiten, omdat Jade in zwaar weer zit.

Alarm
De Haas slaat daarover alarm bij burgemeester Mieke Damsma, na berichtgeving bij RTV Drenthe over de financieel zorgelijke situatie bij de Zorggroep. Jade vangt al sinds 2002 in het Noorden alleenstaande minderjarige asielzoekers op. Als gevolg van een nieuwe aanbestedingsronde verliezen ze dit werk vanaf januari. Daardoor dreigt een faillissement.


Voorschot asielonderwijs
Maar Jade moet nog een schuld uit het verleden met Midden-Drenthe vereffenen. De instelling verzorgde het onderwijs aan de asielzoekerskinderen in Oranje. De gemeente schoot Jade destijds bijna 1,7 miljoen euro voor, anders kwam de school niet op tijd van de grond, en kon Jade geen onderwijspersoneel inhuren. Het zou te lang duren voordat ze hiervoor geld zou krijgen van het ministerie.

Wachten op 8 ton
Maar ondertussen zijn de asielzoekers al lang weg uit Oranje, is de asielschool dicht, maar heeft het ministerie nog steeds niet de acht ton uitgekeerd waar Jade recht op zegt te hebben. De schuld die de organisatie heeft bij Midden-Drenthe is gezakt naar 1,2 miljoen door een terugbetalingsregeling.

'Je wordt angstig'
Fractievoorzitter Charles de Haas schrok van de situatie bij Jade, 'ook al hoorde ik al wel geruchten'. "Je wordt wel angstig, als je hoort dat er een faillissement dreigt. Vorig jaar waren we woedend als raad, toen we ontdekten dat het college Zorggroep Jade zomaar even had voorgefinancierd voor de asielschool, zonder ons erover in te lichten. Maar straks zijn we dat gemeenschapsgeld kwijt als Jade omvalt. Ik heb daar nog zo voor gewaarschuwd", stelt hij.

Terugbetaling gaat door
Volgens directeur Jan Bollen van Jade gaat de terugbetalingsregeling gewoon door, ondanks de problemen, en is er maandelijks overleg met de gemeente. Maar Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork vertrouwt daar niet op, omdat al die tijd ook nog niks van het rijk aan Jade is uitbetaald. "Ze zeggen wel dat ze nog acht ton tegoed hebben, maar waar blijft dat dan?"

Beslaglegging
De Haas is bang dat Midden-Drenthe straks achter het net vist, als Jade niet overeind blijft. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij burgemeester Mieke Damsma. "Wat is het juiste bedrag dat nog betaald moet worden, welke stappen zijn gezet om het geld veilig te stellen, en is er al beslag gelegd op goederen en eigendommen van de Jade, of is ze dat nog van plan te gaan doen."

Binnen drie weken moet de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork antwoord hebben.

GBSBW stelt vragen over duurzaam verblijf Beilen.

Naar aanleiding van diverse klachten van ondernemers en meerdere publicaties in de pers, heeft de partij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork aan de bel getrokken bij burgemeester Damsma, middels schriftelijke vragen.

Fractievoorzitter kijkt ook nog even terug naar de tijd dat het GGZ de vestiging van het Duurzaam Verblijf doordrukte onder valse voorwendselen.

De Haas: “Er zouden terminale patiënten komen, die geen drie maanden zouden leven. We kunnen vaststellen, dat onze gezonde Beiler lucht er zorg voor heeft gedragen, dat er sprake is en was van wonderbaarlijke genezingen, want binnen een maand liepen ze gezond en wel door Beilen! “.

Omdat Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork van mening is, dat hier oplossingen voor dienen te komen, worden eerst vragen gesteld.

Nadere informatie: Charles de Haas, tel. 0592-412779   06-51856325

Schriftelijke vragen conform art 33. Reglement van Orde.

Aan de voorzitter van de raad van Midden-Drenthe, mevrouw M.Damsma.

Geachte mevrouw Damsma,

Uit de pers, zowel als rechtstreeks van de ondernemers in Beilen, vernamen wij de klachten inzake steeds terugkerende winkeldiefstallen.

Veel wijst in de richting van het zogenaamde Duurzaam Verblijf.

Nu is algemeen bekend onder wat voor valse voorwendselen dit Duurzaam Verblijf in het verleden tot stand is gekomen in Beilen.

Toen der tijd waren er al twijfels over de uitspraak: Er komen uit enkele grote steden uit het westen mensen die terminaal zijn en hooguit drie maanden in het Duurzaam Verblijf zijn. De praktijk is echter anders gebleken.

Gesprekken met verschillende gedupeerden geeft het volgende beeld.

Het ontvreemden van artikelen door derden neemt steeds meer toe zowel in de winkels als op straat in het Centrum.
Alle artikelen zijn beveiligd, maar dat weerhoudt deze mensen er niet van, om gewoon te stelen in en bij de winkels.
Op 19 april jl een vest van het buitenrek gestolen door 2 cliënten van Duurzaam verblijf.
Dezelfde middag zijn ze aangehouden en hebben ze bekend. Heel snel kwamen ze  weer op vrije voeten.
Een paar dagen later zijn ze wederom weer op rooftocht gesignaleerd.

De ondernemers kunnen deze mensen een winkelverbod opleggen, omdat ze gedupeerden zijn.
Toch geeft dat voor de winkeliers een onbestendig gevoel, omdat de ondernemer meestal alleen in de winkel staat. Omdat deze criminelen vaak onberekenbaar zijn, weet je nooit hoe deze mensen reageren als je ze weigert.
Als ze in de winkel komen moet je alles laten vallen en ze op de voet volgen, wat ook weer een gespannen sfeer geeft, waar de ondernemer absoluut niet op zit te wachtren.
De ondernemers weten ook, dat de politie niet weet waar toe deze mensen in staat zijn. Daardoor voelen zij zich niet veilig.

Thans enkele vragen.

 1. Is het u bekend, dat er overlast is voor de ondernemers? Kunt u zich voorstellen, dat de ondernemers zich niet veilig voelen?
 2. Beschikt u over gegevens, of de overlast grotendeels ontstaat door klanten van het GGZ?
 3. Is er overleg tussen U, GGZ, Politie en Ondernemers?
 4. Hebt u inzicht in het schadebedrag en de kosten voor de gemeenschap?
 5. Welk bedrag ontvangt de gemeente jaarlijks als bijdrage vanuit de grote steden, die de klanten voor GGZ leveren?
 6. Hoe lang blijft thans gemiddeld een klant van GGZ in dit verblijf?
 7. Zijn er ook klanten van GGZ veroordeeld en bestraft voor diefstallen?
 8. Is er ook extra politietoezicht in het centrum?
 9. Hebt U contact met het management van GGZ betreffende het feit, dat dit management eerst gegevens van buitenaf moet hebben, alvorens hun beleid aan te passen? (zie art. Josien Feitsma rtv drenthe)
 10. Is het ook mogelijk om deze dieven een straatverbod op te leggen?
 11. Is er niet voor te zorgen, dat deze lieden niet meer alleen uitgaan, maar onder begeleiding?
 12. Is met de besluitvorming inzake het politiebureau wel rekening gehouden met het feit, dat dit bureau vlak bij het centrum is endat dat de politie daarom sneller ter plaatse is?

In afwachting van uw beantwoording,

Charles C. de Haas, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

                                                                                            26 april 2018