Bezoekers

134614
TodayToday24
YesterdayYesterday35
This WeekThis Week240
This MonthThis Month606
All DaysAll Days134614
lijst5.jpg

Persbericht Technische School

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil bij collegevorming komst van Technische School in Beilen aan de orde stellen.

 

Het is reeds lang een gekoesterde wens van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, dat er weer een Technische School in de gemeente Midden-Drenthe zou komen.

Tijdens de debatten is deze wens ook naar voren gebracht.

Charles de Haas zegt: “ Eigenlijk had deze vorm van onderwijs nooit mogen verdwijnen. Iedereen die een vak leert kan ten allen tijde de kost verdienen en is als basis een goede opleiding. Dit gat in de markt kan zo worden opgevuld. Midden-Drenthe is een prima gemeente voor de vestiging, vanwege de centrale ligging. Deze school kan ook veel leerlingen aantrekken uit de omliggende streken.

Nu er een school voor voortgezet onderwijs komt, kan een Technische School er ook aan worden toegevoegd.”

 

 

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779     06-5185632 

Puntenprogramma 2018-2022

Geen zin of tijd om ons gehele verkiezingsprogramma te lezen? Om het je gemakkelijk te maken, hieronder een opsomming van, in onze ogen, belangrijke punten! (Ze staan genoemd in willekeurige volgorde!)

 

 • Beter beleid in het onderhoud van wegen. 
 • Schuldhulpverlening bij eigen sociale dienst, eigen gemeentelijke werkvoorziening.
 • Eén onderwijssysteem en de raad moet de verantwoordelijkheid inzake onderwijs hebben.
 • Veroorzakers van zinloos geweld en vernielingen dienen de schade te betalen. Elke vorm van geweld moet aangepakt worden, zeker ook huiselijk geweld.
 • Meer betaalbare woningen. Zowel huur als koop, voor de starters. Overal permanente bewoning toestaan. 
 • Voorlichting alcohol, roken en drugs invoeren in jaarplan op alle scholen. 
 • Gemeentelijke opdrachten dienen in eerste instantie naar bedrijven te gaan binnen de eigen gemeente.  
 • Meer geld beschikbaar stellen voor sport en het schoolzwemmen weer in het rooster.
 • De biologische landbouw dient ook gemeentelijk, waar mogelijk, te worden ondersteund. 
 • Het zogenaamde welstandstoezicht is een verouderde en overbodige instelling. Wij willen dit afschaffen. 
 • De toeristenbelasting moet worden afgeschaft. De branche zelf meer verantwoordelijk voor promotie. 
 • Afvalinzameling met scheiding achteraf is veel beter dan het huidige systeem. Nooit DIFTAR! 
 • Bijen en ook vooral wilde bijen beschermen én bescherming onderdeel maken van gemeentelijk beleid inzake beter natuurbeheer. 
 • Geen windparken in Midden-Drenthe. Aardwarmte en Zonne-energie (wel op juiste locatie) heeft onze voorkeur. 
 • Voor de komende periode een raadsprogamma, met veel meer beslissingsmomenten voor de raad. Gedelegeerde bevoegdheden terug naar de raad. 
 • Wij staan midden tussen de mensen in de straat en wij luisteren naar de burgers! Rechtvaardigheid staat bij ons voorop. 
 • Stem onafhankelijk en lokaal! Dus stem lijst 5, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork.

Persbericht eigen woningstichting

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft als één van de voornaamste speerpunten voor de komende raadsperiode: versnelde woningbouw in Midden-Drenthe.

 

Met name sneller ruimte voor de jongeren en alleenstaanden.appartementen)

De wachtlijsten zijn nu veel en veel te lang. Betaalbare huurhuizen zijn het eerst nodig. Thans zijn de woningstichtingen verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken. Weliswaar in samenspraak met de gemeente, maar zo ontloopt de gemeente de verantwoordelijkheid en zijn de burgers overgeleverd aan de logge lichamen.

Charles de Haas zegt: “Dit uitbesteden aan derden is een supervertragende factor. Het wordt de hoogste tijd, dat deze ivoren torens worden afgebroken. Kapitale gebouwen met dure structuren. En dan kunnen er wel zogenaamde afspraken worden gemaakt, maar als je naar het resultaat kijkt, dan zijn er lange wachtlijsten en de mensen waar het om gaat staan in de kou. Wat heeft het niet voor heftige inspanningen gekost om het belachelijk plan om garageboxen af te breken in Smilde van tafel te krijgen. Alleen al onbegrijpelijk, dat je een directeur van zo’n stichting niet eens te spreken krijgt als je daarom verzoekt. Kortom, tijd voor verandering!”

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil weer een eigen woningstichting, met een beleid dat valt onder de verantwoordelijkheid van de raad.

Veel duidelijker voor de burger, de belastingbetaler en de woningzoekende. Bouwen van huur- en koopwoningen is sneller op elkaar af te stemmen en de plannen kunnen veel sneller worden gerealiseerd. Minder overhead en minder kosten van dure panden en managers. Korte lijnen, eigen onderhoudsdienst, efficiënt en goedkoper.

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779     06-5185632

Kandidaat Wethouders GBSBW

PERSBERICHT   11 maart 2018

 

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil pas over wethouders praten als de kiezer heeft gesproken.......

 

Het is reeds vaker door onze partij aangegeven, dat een raadsprogramma verreweg onze voorkeur heeft.

Dit houdt ook in, dat de wethouders het vertrouwen moeten hebben van alle partijen. Dat is ook onze inzet.

Wethouders hoeven niet uit de eigen partij te komen, doch kunnen ook van elders komen. Hoofdzaak is, dat er mensen komen die verstand hebben van zaken en bij voorkeur hun sporen al hebben verdiend.

Charles de Haas zegt: “Onze partij heeft drie goede kandidaten, die allen direct beschikbaar zijn. Maar daar spreken we eventueel pas over, als de kiezer heeft gesproken en een raadsprogramma haalbaar is. Uit respect voor de mensen komen we dan later wel met de juiste kandidaat, die in het team van wethouders past.”

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779     06-5185632