Bezoekers

149527
TodayToday136
YesterdayYesterday280
This WeekThis Week1364
This MonthThis Month5233
All DaysAll Days149527
logo.jpg

Persbericht Motie Overlast Beilen

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

heeft na Algemene Beschouwingen op 1 november 2018 aangekondigd met een nieuwe motie te komen, die positief moet gaan werken voor de bestrijding van de overlast in het centrum, in de Molenstraat, in de Acacia straat en het Stationsgebied.

Er zijn in de afgelopen weken weer een scala aan meer gegevens uit de inwoners van Beilen naar voren gekomen, zodat een nieuw voorstel aan de Raad allessinds gerechtvaardigd is.

Fractievoorzitter Charles de Haas zegt: “Het is niet te accepteren, dat de afstemming van onze vorige motie er toe leidt, dat we bij de pakken neer gaan zitten. Niels Maagd heeft niet voor niets alle gegevens persoonlijk verzameld. Wij vinden dat hier de zorgplicht van het gemeentebestuur aan de orde is en dat praten en lange termijn, al lang genoeg heeft geduurd. Onze inwoners hebben recht op actie en wel nu. Deze ellende moet zo snel mogelijk stoppen!”

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779   06-51856325

Niels Maagd     06-24503316

Bijlage motie.

Motie:     Aanpak overlast in winkelgebied Beilen centrum,  

               Molenstraat, Acaciastraat en Stationsgebied.

               Handhaving en preventie in lik op stukbeleid ten

               aanzien van wangedrag, openbare dronkenschap,

               drugsgebruik, dealen en diefstal.

               Instelling van een belcel die 24 uur per dag

               beschikbaar is.

………………………………………………………………………………………………….

Motie: Ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.
Behorende bij: Raadsvergadering d.d. 29 november 2018

Voorstel:                                                      

Raad verzoekt het college om met betrokkenen per direct in gesprek te gaan, om samen een strategie op te zetten, die de overlast effectief gaat terugdringen.

Tevens dient bekend te worden gemaakt, dat aangifte wordt gedaan van alle overlast overtredingen.

Justitie dient actief te worden ingeschakeld en op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen.

De Raad verzoekt het college om er bij GGZ op aan te dringen, dat de overlastplegers op het eigen terrein blijven en dat daar eigen gelegenheid wordt gegeven om eigen dingen te doen en

eventueel drugs en alcohol te gebruiken en daar bezig kunnen worden gehouden.(Zo kan de overlast buiten de poort worden beperkt)

De Raad verzoekt het college om een 24 uurs belcel tot stand te brengen, zodat bij een melding binnen afzienbare tijd politie of Boa’s ter plekke kunnen zijn, c.q. dat iemand van GGZ de patiënt komt ophalen.

   

Toelichting

Concluderend naar aanleiding van de nadere gegevens van ondernemers en inwoners in en in de omgeving van de Molenstraat, Acaciastraat, Centrum en Stationsgebied:

  1. Dat, overlast van dronken en verwarde mensen per direct dient te stoppen;
  2. Dat de instelling van GGZ , Duurzaam Verblijf, wordt opgeroepen om mee te werken aan de voorgestelde maatregelen, die worden genomen;
  3. Dat de handel in drugs en het gebruik daarvan vormen heeft aangenomen, die meer dan onaanvaardbaar zijn en adequate maatregelen zijn vereist;
  4. Dat deze problematiek vanaf nu prioriteit nummer één is.
   
   
   

Namens Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles C. de Haas ,

Persbericht Aardbevingsschade

PERSBERICHT 27 november 2018

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork geeft reactie door middel van een motie in de Raad van Midden-Drenthe, op eventuele schade door aardbevingen en dergelijke in de toekomst

Fractievoorzitter Charles de Haas zegt: “Het is vooruitlopen op de dingen die eventueel gaan komen, maar de zeer slechte ervaringen om ons heen maken, dat wij op alles moeten zijn voorbereid. De gemeente behoort op te komen voor de inwoners, niet alleen met mooie woorden, maar ook met praktische raad en daad.

  

De Rijksoverheid haalt de miljarden onder de voeten van de inwoners weg en laat vervolgens de schillen en de dozen voor de mensen, over wiens hoofden alles plaats vindt, zonder dat men hier ook maar iets aan heeft kunnen doen. Persoonlijk heb ik de meest nare ervaringen met bijvoorbeeld een instantie als de NAM!”

Om een schot voor de boeg te plaatsen, moet het gemeentebestuur nu reeds aankondigen, dat men één is met de inwoners en de bedrijven in Midden-Drenthe. Per slot van rekening wordt op een steenworp afstand van Midden-Drenthe aardgas gewonnen.

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779   06-51856325

Bijlage: motie

Gelet op de toestemming die is afgekomen van het Ministerie om de gaswinning in Noord-Drenthe en met name rond Assen, wordt de risicofactor om een tweede rampgebied net als in Groningen, achten wij het gewenst om voor en achter onze inwoners te gaan staan.

Daarom dienen wij in de raadsvergadering in Beilen in Midden-Drenthe van 29 november 2018 een motie in.

Motie :         1.Schade bij, door of na boringen in de bodem en

                   winning van gas of olie, op het grondgebied van

                   Midden-Drenthe door of namens de Rijksoverheid, zal

                   worden verhaald op de Rijksoverheid of diens  

                   gemachtigden.

                   2. Particulieren en/of bedrijven, die schade

                   ondervinden door of na boringen en winning van gas

                   of olie, op het grondgebied van Midden-Drenthe door

                   of namens de Rijksoverheid, zullen met raad en daad

                   worden bijgestaan en gesteund door de gemeente

                   Midden-Drenthe.

                   3. Deze motie ter kennis te brengen aan de voorzitters

                   van de Eerste en Tweede Kamer en aan de Regering te

                   weten de Minister President, de heer Rutte.

__________________________________________________________________

 

Ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.

Behorende bij:

Raadsvergadering d.d. 29 november 2018

Voorstel:                                                      

De Raad verzoekt het college om een notitie aan de raad voor te leggen, waarin de ondersteuning in geval van schade(n) zoals boven omschreven, wordt geregeld.

Toelichting:

Gelet op de plannen van de overheid, om aardgas en/of olie (opnieuw) te gaan winnen en dergelijke in de directe omgeving van het grondgebied van de gemeente Midden-Drenthe, is het beslist denkbaar dat op korte of langere termijn schade(n) kunnen ontstaan. ( o.a. bevingsschade.) De voorbeelden van ernstige schade(n) zijn reeds, op steenworp afstand van Midden-Drenthe, aanwezig.( Ekehaar)

De ervaringen en gegevens van de verantwoordelijken betreffende de constateringen, de procedures, de schadeafhandeling en de wanprestatie die aantoonbaar door overheid en o.a. de NAM is gepleegd, o.a. ook in de provincie Groningen, zijn van dien aard, dat wantrouwen in deze volkomen is gerechtvaardigd.

Het gemeentebestuur voelt zich verantwoordelijk voor de inwoners en bedrijven, die eventueel nu, of in de toekomst, de dupe zullen worden van boring en /of aardbevingsschade.

Uitlatingen van de Rijksoverheid bij de aankondiging van de nieuwe activiteiten in deze, geven geen enkel vertrouwen, in tegendeel, deze ontkenning op voorhand maakt, dat de gemeente Midden-Drenthe op gemelde wijze opkomt voor haar inwoners en de binnen de gemeentegrenzen gevestigde bedrijven.

Namens de fractie van

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Charles C. de Haas, fr. vz.