Bezoekers

149526
TodayToday135
YesterdayYesterday280
This WeekThis Week1363
This MonthThis Month5232
All DaysAll Days149526
lijst5.jpg

Persbericht motie drinkwater

PERSBERICHT 25 oktober 2018

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wijst de voorgenomen BTW verhoging van 6% naar 9 % door dit kabinet met klem van de hand.

De waterbedrijven in Nederland zijn georganiseerd in de Vewin en ook die organisatie is mordicus tegen.

In de pers is dit ook kenbaar gemaakt.

Fractievoorzitter Charles de Haas zegt: “Het is niet te accepteren, dat een eerste levensbehoefte, zoals water, extra belast wordt, terwijl de plastic flesjes met water goedkoper worden! Wie bedenkt dit? Laat men maar statiegeld invoeren op plastic flessen in plaats van het duurzame kraanwater te belasten om de stokpaardjes van dit kabinet te financieren.”

In de raadsvergadering van 1 november a.s. wil onze fractie een motie indienen, om de onvrede te uiten. We komen op voor onze inwoners. Vandaag is het water en morgen is het brood. Zo’n ontwikkeling zullen we politiek moeten bestrijden en daarvoor alle zeilen bijzetten.

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779   06-51856325

Bijlage motie.

Motie:         De maat is vol

Geen verhoging van de BTW van 6% naar 9 %.

…………………………………………………………………………………

Motie:

Ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.

Behorende bij:

Raadsvergadering d.d. 1 november 2018

Voorstel:                                                      

De Raad verzoekt   het college om het Kabinet, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer   de uitspraak van de Raad van de Gemeente Midden-Drenthe ter kennis te brengen. Deze motie ook ter kennis te brengen van alle gemeenten in Nederland.

Deze motie, c.q. uitspraak, luidt:

Geen verhoging van de BTW op drinkwater, als eerste levensbehoefte, van 6% naar 9 %.

Toelichting:

De gemeente Midden-Drenthe komt primair op voor de inwoners, in die zin, dat de voorgenomen verhoging van het BTW tarief van deze Regering zeer verwerpelijk is.

 1. Drinkwater is een eerste levensbehoefte, die niet verder belast moet worden.;
 2. Dat de belasting op plastic flessen met water goedkoper wordt, is de omgekeerde wereld! In plaats van het milieuvervuilend plastic te weren, wordt dit bevoordeeld ten opzichte van duurzaam kraanwater.

.

Namens Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles C. de Haas , fr.vz.

25 oktober 2018

 

 

Werkbezoek Alescon Hoogeveen

Werkbezoek aan Alescon Hoogeveen, 12 september 2018

 

Op woensdag morgen hebben we als fractie een bezoek gebracht aan de vestiging van Alescon in Hoogeveen. Na een gastvrije ontvangst hebben Gerrie Breider en zijn assistente Gerda Rijlaarsdam ons een zeer goed inzicht gegeven in de activiteiten van Alescon.

Zijn verantwoordelijk voor de ruim 600 mensen, die hier werken.

Indrukwekkend hoe de betrokkenheid bij het wel en wee van de mensen is. Naast het betrekken van nieuwe relaties voor dit bedrijf staat het individu centraal en Gerda gaf ons duidelijk aan, hoe belangrijk het is om de juiste groepen samen te stellen en de relatie werk en werkplek te vinden, maar het belangrijkste is om er naar te streven, dat de werknemers tevreden werken en zich wel voelen bij het werk.

Uiteraard is de samenwerking met gemeenten van groot belang. Voor het duurzaam voortbestaan is het vanzelfsprekend dat de producten die worden afgeleverd van goede kwaliteit zijn. En dat is zo. De organisatie is trots op haar bedrijf en wij hebben geproefd, dat wat ogenschijnlijk eenvoudig is, heel veel denkwerk, begeleiding en inzicht vereist, om alles goed te laten lopen.

Wij zijn zeer onder indruk van de diversiteit van de producten en de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de taken en betrokkenen.

In alle eerlijkheid zijn wij overtuigd geraakt van de aanpak om Alescon Zuid, een samenwerkingsverband van drie gemeenten, de voorkeur te geven boven de gedachte die wij eerst koesterden om per gemeente een “oude “ constructie toe te passen van een gemeentelijk werkvoorzieningsschap. Wat dat betreft heeft Gerrie Breider met zijn aanpak en team ons helder overtuigd.

Namens onze fractie, heel veel dank voor deze nuttige ochtend en wij zien uit naar de afspraak die we gemaakt hebben om in december nog eens terg te komen.

Namens Gineke, Niels en Charles  

 

Schoolzwemmen

Uit de pers (bron: De Telegraaf)  

Ook GBSBW is voorstander van het herinvoeren van verplicht schoolzwemmen. 

Persbericht zaak Elp Midden-Drenthe

Persbericht. 6 juli 2018

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 heeft de fractie van

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, bij monde van fractie voorzitter Charles de Haas mondelinge vragen gesteld, naar aanleiding van een brandbrief aan de raad van een inwoner van Elp, de heer E.Wiersma.

Het handelde over een bouwvergunning, die door de heer Wiersma was aangevraagd.

De mondelinge vragen werden globaal beantwoord, maar nadere bestudering van deze zaak was de aanleiding om nieuwe schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester.

De Haas neemt op voorhand geen genoegen met het meerdere malen aanbieden van excuses door de gemeente Midden-Drenthe, als er niet daadwerkelijk ook per direct correct wordt gedaan, wat van een betrouwbare overheid mag worden verwacht.

De Haas: “Hopelijk is dit voorbeeld niet exemplarisch voor de ambtelijke situatie. Als dat wel zo is, dan dient er nader onderzoek te komen, dat op korte termijn positieve veranderingen te weeg moet brengen, met adequate maatregelen. Maar we volgen één en ander kritisch en zijn benieuwd of deze zaak naar behoren wordt opgelost. Dan zien we verder.”

Nadere informatie: 06-51856325

Bijlage de schriftelijke vragen conform art.33

 

 

 

 

Schriftelijke vragen conform reglement van Orde art. 33.

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 heb ik mondelinge vragen gesteld, naar aanleiding van een brief aan de raad van een inwoner van onze gemeente, wonende te Elp, Hoofstraat 7.

De beantwoording en nadere gesprekken nopen mij om de volgende vragen te stellen.

Aan de voorzitter van de raad, mevr. M. Damsma.

Geachte mevrouw Damsma,

 1. Is het u bekend, dat er reeds in 2008 een bouwaanvraag in behandeling is geweest handelend over een bouwvergunning in Elp, Hoofdstraat 7?
 2. Kunt u mij aangeven hoeveel ambtenaren zich sedertdien met dit object hebben bezig gehouden?
 3. Er is kennelijk nog al wat misgegaan, want er zijn voor meerdere onjuistheden excuses aangeboden aan de indiener. Wilt u mij aangeven voor welke zaken excuses zijn aangeboden?
 4. De wethouder heeft aangegeven dat hij vanaf januari 2018 van de zaak heeft gehoord. De aanvraag dateert van 2016. Kunt u aangeven waarom de wethouder zich niet eerder met deze situatie heeft bemoeid? Zijn er nog meer van deze slepende kwesties waar de wethouder niet van weet? Kunt u een overzicht geven van de vergunning aanvragen die langer dan 2 jaar lopen?
 5. De wethouder heeft aangegeven dat hij vanaf het moment dat hij van de situatie hoorde zich persoonlijk met de zaak is gaan bemoeien. Kunt u aangeven hoe vaak de wethouder contact met aanvrager heeft gehad en wat hij er in de periode van januari tot juli persoonlijk aan heeft gedaan om de zaak op te lossen?
 6. Aanvrager geeft aan dat hij de vergunningverlener vanwege financiële druk gevraagd heeft tot urgentie, flexibiliteit en ondersteuning en dat vergunningverlener vervolgens heeft aangegeven dat er meer urgente zaken zijn. Blijkbaar zijn deze vergelijkbaar met de zaak van dhr Wiersma. Kunt u aangeven welke urgente zaken er nog meer spelen binnen de gemeente en hoe ik dit moet plaatsen in de uitleg van de wethouder die aangeeft dat er vanuit de gemeente is opgeschakeld en hij zich persoonlijk met deze zaak is gaan bemoeien?
 7. Er is namens B&W een antwoord op de principe aanvraag op 3 feb 2017 aan aanvrager verstuurd waarbij is aangegeven dat de gemeente positief ten opzichte van de plannen staat. Op 7 november 2017 wordt een aanvraag ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. Op 17 april 2018 volgt er een antwoord van de gemeente waarin de gemeente aangeeft geen medewerking te willen verlenen aan een principeverzoek tenzij er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Kunt u aangeven waarom er in april 2018 een antwoord komt op een principeverzoek terwijl de aanvraag gaat over een wijziging van het bestemmingsplan en er al eerder een positief antwoord op het principeverzoek is gegeven?
 8. Er zijn kennelijk nog al wat vertragende omstandigheden geweest, die op het conto van de gemeente komen. Begrijpt u dat het logisch is, dat thans binnen veertien dagen duidelijkheid gewenst wordt over de verstrekking van de vergunning?
 9. Het kan niet anders zijn dat er na deze aaneenschakeling van fouten van de kant van de gemeente een enorme inspanningsverplichting ligt. Kunt u aangeven hoe u deze duidelijkheid in concrete maatregelen binnen 14 dagen kunt geven?
 10. Hoeveel ambtenaren zijn werkzaam en bevoegd om vergunningen te beoordelen? Is het verder normaal, dat een ambtenaar het ene moment zegt de aanvraag niet meer te willen behandelen en de volgende dag aangeeft dit wel weer te zullen doen?
 11. Hoeveel ambtenaren zijn werkzaam en bevoegd om een landschappelijk advies te geven. Is het normaal dat zowel vergunningverleners en bestuurders vervolgens ook een landschappelijk advies geven wat afwijkt van het advies van degene die ervoor in dienst zijn bij de gemeente?
 12. Bent u met mij van mening, dat indien wegens wat voor oorzaak ook, het dossier door een andere ambtenaar wordt behandeld, dit geen invloed mag hebben op de afhandeling?
 13. Wat bent u van plan te doen, om daadwerkelijk de excuses in te vullen, zoals verwoord door wethouder Bouman in zijn beantwoording?
 14. Is deze situatie, zijn deze gebeurtenissen exemplarisch voor de behandeling van bouwaanvragen in de gemeente Midden-Drenthe?
 15. In de organisatie wordt het woord kwaliteit nog al eens genoemd. Bent u met mij van mening, dat deze zaak aan kwaliteit nog al wat heeft laten liggen?
 16. De brief van de heer Ernest Wiersma zag ik graag puntsgewijs beantwoord. Na ontvangst van de beantwoording wil ik dit volledige dossier nader bestuderen.

Uw antwoord met spoed tegemoet ziend en vertrouwend op een nu correcte afhandeling van deze bouwaanvraag,

6 juli 2018

Charles de Haas, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork