Bezoekers

132422
TodayToday2
YesterdayYesterday36
This WeekThis Week66
This MonthThis Month875
All DaysAll Days132422
logo.jpg

Sportpark Noordwest

Gemeentebelangen steunt Sportpark

Geplaatst op dinsdag 28 november 2017 11:52
  • De overvloedige regen heeft de velden onder water gezet. © FIT Boy

Beilen - Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is zeer ontstemd inzake het aangekondigde voorstel over de renovatie van het sportpark Noord-West in Beilen.

Fractievoorzitter Charles de Haas: 'Na gedegen onderzoek wordt door onze partij het voorliggende collegevoorstel afgewezen. Met dit collegevoorstel worden ruim 1200 sporters tekort gedaan. In de raadsvergadering van 11 december zal een motie worden ingediend, die een oplossing kan zijn voor de problematiek, die al veel te veel jaren loopt. De motie zal inhouden, dat er een hoger bedrag beschikbaar moet worden gesteld en dat aan de wensen van het sportpark en de verenigingen moet worden voldaan.' Het onderwerp wordt vanavond tijdens de raadscommissievergadering zorg en welzijn besproken.

De Stichting Sportpark Noord-West had al aangekondigd tegen het collegevoorstel te zijn, af te zien van zelfbeheer en weer terug te willen naar huur.

 

Uit: de krant van Midden - Drenthe

Raadsvergadering 22 februari 2018

Op 22 februari a.s. is een raadsvergadering gepland te MIdden-Drenthe.

De aanvang is om 19.30 uur in het gemeentehuis te Beilen.

U bent van harte welkom.

Rapport schuldhulpverlening

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork initiatiefnemer onderzoek inzake de schuldhulpverlening.

Het zojuist verschenen onderzoeksrapport betreffende schuldhulpverlening heeft Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork met genoegen ontvangen.

"De schuldhulpverlening moet in zijn algemeenheid veel meer onder de aandacht worden gebracht en eigenlijk breed op de agenda worden gezet", zegt Charles de Haas, lijsttrekker van Lijst 5, in de gemeente Midden-Drenthe.(NB. met dank aan onderzoeker Peter Westen)

Klik op het PDF-icoontje om het rapport in te zien. pdf1

Ook in 2018 : Onderhoud wegen belangrijk

Persinformatie RTV Drenthe debat 5 maart 2014 is nog steeds,ook in 2017, actueel!

Door onze fractie is met regelmaat gewezen op de importantie van een goed onderhouden wegennet.

 

De gemeente Midden-Drenthe heeft ongeveer 800 kilometer wegen. Er zijn wegen met een wegbreedte van 3 meter (ruilverkavelingswegen) en met een breedte van 5 meter (doorgaande stroomwegen). We nemen een gemiddelde breedte en komen op 4 meter. Het totaal oppervlak aan wegverharding is dan ongeveer: 800.000 x 4 = 3.200.000m2.

Er zijn wegen die druk bereden worden. Er zijn wegen die door zwaar verkeer belast worden. De geschatte gemiddelde levensduur van deze wegen is 20 tot 25 jaar. We nemen daar het gemiddelde van, dus 22,5 jaar.

Voor het langdurig in stand houden van een bestaande wegconstructie kan / moet deze:

A. 1 x in de 7 jaar worden voorzien van een slijtlaag, dus in 22,5 jaar wordt 2 x een slijtlaag aangebracht om scheuren in het asfaltdek te dichten (ter voorkoming van water in de fundering van de wegconstructie).

B. 1 x per 20 a 25 jaar worden voorzien van een versterkingslaag (asfaltbeton o.i.d.) van 8 tot 12 cm dikte.

 

De kosten worden begroot op:

Aanbrengen 2 x slijtlaag(A) € 1.25 per m2 = 2,50 per m2

1 x deklaag(B) € 20.00 per m2=20.00 per m2

---------------------

Totaal 22.50 per m2

Daardoor komen de kosten per jaar op: totaal oppervlakte wegen x de kosten per vierkante meter = 3.200.000 x €22,50 = € 3,2 miljoen per jaar!!!

Conclusie: de € 800.000 die wordt begroot is ongeveer een vierde van wat er elk jaar benodigd is!

NB: Deze berekening kan ook gelden voor zogenaamde klinkerbestrating. (Door de bank genomen worden plaatselijke verzakkingen ieder jaar hersteld en wordt ongeveer eens in de 25 jaar alles opnieuw bestraat.)

We plegen dus roofbouw en kweken achterstalling onderhoud, als we bij 8 ton per jaar blijven.

2 x in de 7 jaar, kan normaal gesproken een slijtlaag worden aangebracht. Na 25 jaar MOET reconstructie worden toegepast. Asfaltbeton. Let op het geweldige verschil in kwaliteit, geodkoop is beslist niet het beste. Doe je deze cyclus niet, dan valt de weg als het ware uit elkaar en is de ramp niet te overzien met als gevolg extreem hoge kosten.

Uitstel kost geld, langer uitstel kost nog veel meer geld. Tot slot: als scheuren in de wegen niet gedicht zijn voor de winter, zijn er nog meer onnodige kosten.

 

Helaas zijn wij de enige partij die waarschuwt voor de gevolgen van het verwaarlozen van de wegen. Dat hier meer geld voor nodig is, wordt meestal ontkend. Daarnaast is er de verkeersveiligheid en de aansprakelijkheid van de gemeente. En dan praten we nog niet eens over een strenge winter met vorst en ijzel.