Bezoekers

137501
TodayToday48
YesterdayYesterday32
This WeekThis Week199
This MonthThis Month1033
All DaysAll Days137501
logo.jpg

GBSBW stelt vragen over duurzaam verblijf Beilen.

Naar aanleiding van diverse klachten van ondernemers en meerdere publicaties in de pers, heeft de partij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork aan de bel getrokken bij burgemeester Damsma, middels schriftelijke vragen.

Fractievoorzitter kijkt ook nog even terug naar de tijd dat het GGZ de vestiging van het Duurzaam Verblijf doordrukte onder valse voorwendselen.

De Haas: “Er zouden terminale patiënten komen, die geen drie maanden zouden leven. We kunnen vaststellen, dat onze gezonde Beiler lucht er zorg voor heeft gedragen, dat er sprake is en was van wonderbaarlijke genezingen, want binnen een maand liepen ze gezond en wel door Beilen! “.

Omdat Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork van mening is, dat hier oplossingen voor dienen te komen, worden eerst vragen gesteld.

Nadere informatie: Charles de Haas, tel. 0592-412779   06-51856325

Schriftelijke vragen conform art 33. Reglement van Orde.

Aan de voorzitter van de raad van Midden-Drenthe, mevrouw M.Damsma.

Geachte mevrouw Damsma,

Uit de pers, zowel als rechtstreeks van de ondernemers in Beilen, vernamen wij de klachten inzake steeds terugkerende winkeldiefstallen.

Veel wijst in de richting van het zogenaamde Duurzaam Verblijf.

Nu is algemeen bekend onder wat voor valse voorwendselen dit Duurzaam Verblijf in het verleden tot stand is gekomen in Beilen.

Toen der tijd waren er al twijfels over de uitspraak: Er komen uit enkele grote steden uit het westen mensen die terminaal zijn en hooguit drie maanden in het Duurzaam Verblijf zijn. De praktijk is echter anders gebleken.

Gesprekken met verschillende gedupeerden geeft het volgende beeld.

Het ontvreemden van artikelen door derden neemt steeds meer toe zowel in de winkels als op straat in het Centrum.
Alle artikelen zijn beveiligd, maar dat weerhoudt deze mensen er niet van, om gewoon te stelen in en bij de winkels.
Op 19 april jl een vest van het buitenrek gestolen door 2 cliënten van Duurzaam verblijf.
Dezelfde middag zijn ze aangehouden en hebben ze bekend. Heel snel kwamen ze  weer op vrije voeten.
Een paar dagen later zijn ze wederom weer op rooftocht gesignaleerd.

De ondernemers kunnen deze mensen een winkelverbod opleggen, omdat ze gedupeerden zijn.
Toch geeft dat voor de winkeliers een onbestendig gevoel, omdat de ondernemer meestal alleen in de winkel staat. Omdat deze criminelen vaak onberekenbaar zijn, weet je nooit hoe deze mensen reageren als je ze weigert.
Als ze in de winkel komen moet je alles laten vallen en ze op de voet volgen, wat ook weer een gespannen sfeer geeft, waar de ondernemer absoluut niet op zit te wachtren.
De ondernemers weten ook, dat de politie niet weet waar toe deze mensen in staat zijn. Daardoor voelen zij zich niet veilig.

Thans enkele vragen.

 1. Is het u bekend, dat er overlast is voor de ondernemers? Kunt u zich voorstellen, dat de ondernemers zich niet veilig voelen?
 2. Beschikt u over gegevens, of de overlast grotendeels ontstaat door klanten van het GGZ?
 3. Is er overleg tussen U, GGZ, Politie en Ondernemers?
 4. Hebt u inzicht in het schadebedrag en de kosten voor de gemeenschap?
 5. Welk bedrag ontvangt de gemeente jaarlijks als bijdrage vanuit de grote steden, die de klanten voor GGZ leveren?
 6. Hoe lang blijft thans gemiddeld een klant van GGZ in dit verblijf?
 7. Zijn er ook klanten van GGZ veroordeeld en bestraft voor diefstallen?
 8. Is er ook extra politietoezicht in het centrum?
 9. Hebt U contact met het management van GGZ betreffende het feit, dat dit management eerst gegevens van buitenaf moet hebben, alvorens hun beleid aan te passen? (zie art. Josien Feitsma rtv drenthe)
 10. Is het ook mogelijk om deze dieven een straatverbod op te leggen?
 11. Is er niet voor te zorgen, dat deze lieden niet meer alleen uitgaan, maar onder begeleiding?
 12. Is met de besluitvorming inzake het politiebureau wel rekening gehouden met het feit, dat dit bureau vlak bij het centrum is endat dat de politie daarom sneller ter plaatse is?

In afwachting van uw beantwoording,

Charles C. de Haas, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

                                                                                            26 april 2018

Persbericht Technische School

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil bij collegevorming komst van Technische School in Beilen aan de orde stellen.

 

Het is reeds lang een gekoesterde wens van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, dat er weer een Technische School in de gemeente Midden-Drenthe zou komen.

Tijdens de debatten is deze wens ook naar voren gebracht.

Charles de Haas zegt: “ Eigenlijk had deze vorm van onderwijs nooit mogen verdwijnen. Iedereen die een vak leert kan ten allen tijde de kost verdienen en is als basis een goede opleiding. Dit gat in de markt kan zo worden opgevuld. Midden-Drenthe is een prima gemeente voor de vestiging, vanwege de centrale ligging. Deze school kan ook veel leerlingen aantrekken uit de omliggende streken.

Nu er een school voor voortgezet onderwijs komt, kan een Technische School er ook aan worden toegevoegd.”

 

 

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779     06-5185632 

Puntenprogramma 2018-2022

Geen zin of tijd om ons gehele verkiezingsprogramma te lezen? Om het je gemakkelijk te maken, hieronder een opsomming van, in onze ogen, belangrijke punten! (Ze staan genoemd in willekeurige volgorde!)

 

 • Beter beleid in het onderhoud van wegen. 
 • Schuldhulpverlening bij eigen sociale dienst, eigen gemeentelijke werkvoorziening.
 • Eén onderwijssysteem en de raad moet de verantwoordelijkheid inzake onderwijs hebben.
 • Veroorzakers van zinloos geweld en vernielingen dienen de schade te betalen. Elke vorm van geweld moet aangepakt worden, zeker ook huiselijk geweld.
 • Meer betaalbare woningen. Zowel huur als koop, voor de starters. Overal permanente bewoning toestaan. 
 • Voorlichting alcohol, roken en drugs invoeren in jaarplan op alle scholen. 
 • Gemeentelijke opdrachten dienen in eerste instantie naar bedrijven te gaan binnen de eigen gemeente.  
 • Meer geld beschikbaar stellen voor sport en het schoolzwemmen weer in het rooster.
 • De biologische landbouw dient ook gemeentelijk, waar mogelijk, te worden ondersteund. 
 • Het zogenaamde welstandstoezicht is een verouderde en overbodige instelling. Wij willen dit afschaffen. 
 • De toeristenbelasting moet worden afgeschaft. De branche zelf meer verantwoordelijk voor promotie. 
 • Afvalinzameling met scheiding achteraf is veel beter dan het huidige systeem. Nooit DIFTAR! 
 • Bijen en ook vooral wilde bijen beschermen én bescherming onderdeel maken van gemeentelijk beleid inzake beter natuurbeheer. 
 • Geen windparken in Midden-Drenthe. Aardwarmte en Zonne-energie (wel op juiste locatie) heeft onze voorkeur. 
 • Voor de komende periode een raadsprogamma, met veel meer beslissingsmomenten voor de raad. Gedelegeerde bevoegdheden terug naar de raad. 
 • Wij staan midden tussen de mensen in de straat en wij luisteren naar de burgers! Rechtvaardigheid staat bij ons voorop. 
 • Stem onafhankelijk en lokaal! Dus stem lijst 5, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork.

Persbericht eigen woningstichting

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft als één van de voornaamste speerpunten voor de komende raadsperiode: versnelde woningbouw in Midden-Drenthe.

 

Met name sneller ruimte voor de jongeren en alleenstaanden.appartementen)

De wachtlijsten zijn nu veel en veel te lang. Betaalbare huurhuizen zijn het eerst nodig. Thans zijn de woningstichtingen verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken. Weliswaar in samenspraak met de gemeente, maar zo ontloopt de gemeente de verantwoordelijkheid en zijn de burgers overgeleverd aan de logge lichamen.

Charles de Haas zegt: “Dit uitbesteden aan derden is een supervertragende factor. Het wordt de hoogste tijd, dat deze ivoren torens worden afgebroken. Kapitale gebouwen met dure structuren. En dan kunnen er wel zogenaamde afspraken worden gemaakt, maar als je naar het resultaat kijkt, dan zijn er lange wachtlijsten en de mensen waar het om gaat staan in de kou. Wat heeft het niet voor heftige inspanningen gekost om het belachelijk plan om garageboxen af te breken in Smilde van tafel te krijgen. Alleen al onbegrijpelijk, dat je een directeur van zo’n stichting niet eens te spreken krijgt als je daarom verzoekt. Kortom, tijd voor verandering!”

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil weer een eigen woningstichting, met een beleid dat valt onder de verantwoordelijkheid van de raad.

Veel duidelijker voor de burger, de belastingbetaler en de woningzoekende. Bouwen van huur- en koopwoningen is sneller op elkaar af te stemmen en de plannen kunnen veel sneller worden gerealiseerd. Minder overhead en minder kosten van dure panden en managers. Korte lijnen, eigen onderhoudsdienst, efficiënt en goedkoper.

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779     06-5185632