Bezoekers

120815
TodayToday135
YesterdayYesterday1619
This WeekThis Week2263
This MonthThis Month4687
All DaysAll Days120815
lijst5.jpg

Stemwijzer

"NIET stemmen = NIET gehoord!" Stem daarom ook op woensdag 21 maart! 

Weet u nog niet goed op welke partij u wilt stemmen? Check de stemwijzer van DVHN! Klik hier voor de stemwijzer. 

gesprek met Ron de Vos

De Haas sluit extra zetel ten koste van VVD niet uit

© NDC/ Ron de Vos

Smilde - Hij zit vanaf 1986 in de gemeenteraad van respectievelijk Smilde en Midden-Drenthe en hij plakt er nog vier aan vast als fractieleider van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork.

Charles de Haas is de naam en hij werd gevraagd: ‘De vrouw des huizes staat er ook achter en we hebben een prettige ploeg. Dat helpt ook.’ Het oude ideaal is wel verdwenen: ‘Voorheen vonden we dat de hoofdkernen een soort zelfbestuur moesten hebben, maar dat streven is nu wel weg.’

Heilige huisjes

De Haas brengt soms de fracties in de raad tot lichte wanhoop met zijn tegendraadse tirades die hij schijnbaar voor de vuist weg het gremium in slingert. De man die geen heilige huisjes kent: ‘Alles moet openbaar onderwijs worden met mogelijkheden voor alle godsdienstige stromingen. Paars heeft verzuimd dat te regelen. Je kunt je zelfs afvragen of je wel politieke partijen met een godsdienstige signatuur moet hebben.’

Geheime notitie

De afgelopen raadsperiode was er in de eerste helft genoeg te fulmineren: ‘Het eerste jaar is in een paar fasen te verdelen. Het begon met het dictaat van oud-wethouder Dolfing die een college smeedde om de PvdA in beeld te houden met de ChristenUnie en GroenLinks erbij. Wat mij ergerde, dat was dat er een geheime notitie was, de side letter. Het was een onjuiste gang van zaken. Je moet transparant zijn. Geen geheime college-onderhandelingen.’

Verhoudingen

De tweede fase was het vertrek van burgemeester Jan Broertjes: ‘De accordering van de komst van 700 asielzoekers was de druppel. Toen moest hij weg. Fase drie was de komst van burgemeester Ton Baas en die ging voortreffelijk te werk om de absoluut slechte onderlinge verhoudingen in de raad bij te schaven. Hij heeft licht in de duisternis gebracht, maar de verandering is wat cosmetisch.’

Welstand

De Haas wil meer invloed om zaken te veranderen, zoals afschaffing van toeristenbelasting en de welstand (bouwzaken), veel beter wegenonderhoud en zorgen dat de uitvoering van de sociale voorzieningen goed blijft. De Haas aarzelt over de verkiezingsprognose, maar: ‘Het zou mij niet verbazen als we hoger scoren ten koste van de VVD en dat beide Gemeentebelangen er beide eentje bij krijgen. Alles kan.’

 

GBSBW wil terug naar eigen gemeentelijke woningstichting

PERSBERICHT   9 maart 2018

 

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil weer terug naar een eigen gemeentelijke woningstichting.

 

Het is van belang, dat er binnen Midden-Drenthe weer een eigen woningstichting komt.

Gemeente stelt de bouwgronden beschikbaar vanuit het eigen grondbedrijf. Dan kan de stichting de gang van zaken rond de te bouwen huurwoningen en appartementen beheren.

Omdat er in de komende jaren veel bouwactiviteiten nodig zijn, valt er door efficiënt werken voor de burger veel voordeel te behalen.

Gerichte afstemming voor ouderen en starters. De eigen onderhoudsdienst biedt ook vele voordelen.

Charles de Haas zegt: “Dit zorgt voor kortere lijnen en wij verwachten, dat deze gang van zaken geldelijk voordeel oplevert. Hoe groter hoe beter is nooit bewezen en eventuele particuliere initiatieven, zoals bijvoorbeeld seniorenbouw, kunnen goed worden ingepast.”

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork wil zich voor dit initiatief de komende tijd gaan inzetten.

Nadere informatie: Charles de Haas   0592-412779     06-5185632

Debatavond Westerbork

Geen politiek vuurwerk in Westerbork, maar wel een geslaagde avond

 

Westerbork - Een grote debatavond met politieke partijen werd op 5 maart gehouden in het Annie Londo buurthuis in Westerbork. De avond werd georganiseerd door de Buurtacademie Westerbork. Ondanks dat er geen sprake was van politiek vuurwerk werd het toch een geslaagde avond.

Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in Midden-Drenthe waren aanwezig met hun lijsttrekker en een potentieel raadslid die in Westerbork woont. Het thema was Directe democratie/burgerparticipatie. Onder leiding van gespreksleider Herman Beerda (oud statenlid) werden de politici uitgenodigd hun standpunt over dit onderwerp te geven.

Onder meer was er de vraag wat de politici gaan doen om te zorgen dat burgers meer bij het beleid betrokken worden. Het onderwerp gaf aanleiding tot onderlinge discussie. Het werd duidelijk dat alle partijen het belangrijk vinden om de burger vroegtijdig op de hoogte te stellen van plannen van de gemeente. Alle partijen zijn van plan op welke wijze dan ook regelmatig contact met de burger of groepen burgers te hebben.  

Ook vinden de politici het belangrijk dat de gemeente de burger pro-actief helpt bij moeilijke aanvragen om vergunningen en dergelijke. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierbij kwam ook nog de geluidsproblematiek in Westerbork aan de orde. Door een vraagsteller werd geconstateerd dat er in Westerbork strengere geluidsregels gelden dan in de andere dorpen in de gemeente.

Conclusie van de avond was dat het een goede debatavond was geweest met ongeveer 60 belangstellenden in de zaal.