Bezoekers

113935
TodayToday21
YesterdayYesterday33
This WeekThis Week54
This MonthThis Month560
All DaysAll Days113935
logo.jpg

Moties van wantrouwen en treurnis

Debat Jade krijgt in Midden-Drenthe scherp einde met motie van treurnis en motie van wantrouwen.

Afspraken waren niet helder, de raad is onvoldoende geïnformeerd en het college had oplettender moeten zijn. Dat was de teneur van het debat over het onderwijs aan asielkinderen in Oranje maandagavond. De motie van treurnis, ingediend door initiatiefnemer PvdA kon rekenen op een meerderheid.

De gemeente blijkt nog 1,7 miljoen euro tegoed te hebben van de in financieel zwaar weer verkerende zorggroep Jade, dat het onderwijs voor rekening nam. Er is inmiddels een overeenkomst over terugbetaling. De PvdA wilde met het interpellatiedebat de feiten op een rij te krijgen.

Na afloop diende de PvdA een motie van treurnis in, waar CDA, D66, VVD en ChristenUnie zich bij aansloten. Die motie, zonder harde politieke consequenties, werd aangenomen. De motie van wantrouwen van beide partijen Gemeentebelangen redde het niet. Charles de Haas van Gemeentebelangen Beilen-Smilde-Westerbork: ,,De houding van de wethouder is onaanvaardbaar. Het niet informeren van de raad is onaanvaardbaar. Dat het gaat om gemeenschapsgeld, 1,7 miljoen euro, is onaanvaardbaar.”

‘Gebaseerd op aannames’

De beantwoording van wethouder Gert-Jan Bent (ChristenUnie) en burgemeester Ton Baas leidde niet tot volledige tevredenheid bij de raadsleden, vooral wat betreft informatieverstrekking. ,,Veel zaken zijn gebaseerd op aannames: ach, het Rijk zal wel betalen”, zei de VVD. Charles de Haas van Gemeentebelangen Beilen-Smilde-Westerbork: ,,Als je als politicus niet voorlicht is dat een doodzonde. Als je als politicus helemaal niet voorlicht zijn daar geen woorden voor.”

Steken laten vallen

De wethouder en de burgemeester gaven toe dat het college behoorlijke steken heeft laten vallen, vooral als het gaat om vastlegging van afspraken. De rol van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in de kwestie is opvallend. Het orgaan zou destijds hebben gemeld dat een gemeente geen schade kan lijden vanwege asielzoekersopvang. In correspondentie uit die periode zegt het COA bovendien toe het benodigde onderwijsgeld per leerling voor te schieten omdat financiering vanuit het Rijk per definitie achterloopt.

De gemeente wil het onderwijs in Oranje goed regelen en geeft de zorggroep, met de toezegging van het COA in het achterhoofd, een voorschot voor de inrichting van de scholen en huur. Iedere maand ontvangt de gemeente facturen van de zorggroep, die de gemeente betaalt en doorstuurt naar het COA. Ondertussen komt de inkomstenstroom bij de zorggroep ook op gang. De zorggroep ontvangt dus dubbele betalingen. Het voorschot van de gemeente loopt op tot bijna 1,7 miljoen. COA betaalt de gemeente niets terug en de zorggroep meldt de dubbele inkomstenstroom niet.

Pas in maart 2016 blijkt dat het COA de gemeente niet betaalt en ook niet gaat betalen. De openstaande tegoeden op, zoals de gemeente dan nog denkt, COA staan onder een niet-herleidbare naam (transitorium, openstaande posten) in eerdere jaarstukken. Het COA wordt daarbij gezien als ‘niet risicovolle’ partner. Pas in het voorjaar van 2016 blijkt dat de gemeente het geld in werkelijkheid terug moet vorderen op Jade.

Alarmbellen

De alarmbellen gaan pas rinkelen in de zomer van 2017. Burgemeester Baas wil ‘dossier Oranje’ voor zijn vertrek afhandelen en vraagt duidelijkheid over hoe het ervoor staat. Omdat de school eerder is gesloten dan aanvankelijk gedacht (mei in plaats van oktober) is de verwachting dat de zorggroep eerder kan terugbetalen dan vanaf januari 2018, zoals eerder afgesproken. Dat lukt niet, laat de zorggroep weten.

Overeenkomst

Op 30 oktober hoort het college van het faillissement van de dochterstichting van Jade zorggroep. Alles wordt op alles gezet om tot duidelijke afspraken te komen. Dat mislukt. De gemeente ziet het geld voor haar ogen verdampen en besluit over te gaan tot een vordering.

Op 22 november komen de partijen tot een overeenkomst en heft de gemeente de beslaglegging op goederen van de zorggroep op. In de overeenkomst dringt de gemeente onder andere aan op maandelijkse inzage in de cijfers. De vordering is ingeruild door pandrecht, wat inhoudt dat de gemeente recht heeft op alle vorderingen die de zorggroep nog heeft uitstaan bij andere partijen.

,,Alle maatregelen hebben slechts beperkt effect als het met Jade financieel niet goed gaat”, erkent de burgemeester. De hand gaat flink in eigen boezem en er zijn beloftes alom. ,,Zodra er opnieuw haperingen zijn informeren we. Als er spoed bij is, informeren we zo snel mogelijk.” Of het een strop wordt voor de gemeente kan alleen de tijd leren. ,,Zolang Jade blijft voortbestaan hebben wij de meeste kans op het geld”, zei Baas.


Leonie Sinnema

Regioverslaggever voor de redactie Drenthe van het Nieuwsblad van het Noorden in Assen.

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ANBI logo