Bezoekers

143611
TodayToday81
YesterdayYesterday116
This WeekThis Week435
This MonthThis Month2509
All DaysAll Days143611
logo.jpg

Persbericht zaak Elp Midden-Drenthe

Persbericht. 6 juli 2018

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 heeft de fractie van

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, bij monde van fractie voorzitter Charles de Haas mondelinge vragen gesteld, naar aanleiding van een brandbrief aan de raad van een inwoner van Elp, de heer E.Wiersma.

Het handelde over een bouwvergunning, die door de heer Wiersma was aangevraagd.

De mondelinge vragen werden globaal beantwoord, maar nadere bestudering van deze zaak was de aanleiding om nieuwe schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester.

De Haas neemt op voorhand geen genoegen met het meerdere malen aanbieden van excuses door de gemeente Midden-Drenthe, als er niet daadwerkelijk ook per direct correct wordt gedaan, wat van een betrouwbare overheid mag worden verwacht.

De Haas: “Hopelijk is dit voorbeeld niet exemplarisch voor de ambtelijke situatie. Als dat wel zo is, dan dient er nader onderzoek te komen, dat op korte termijn positieve veranderingen te weeg moet brengen, met adequate maatregelen. Maar we volgen één en ander kritisch en zijn benieuwd of deze zaak naar behoren wordt opgelost. Dan zien we verder.”

Nadere informatie: 06-51856325

Bijlage de schriftelijke vragen conform art.33

 

 

 

 

Schriftelijke vragen conform reglement van Orde art. 33.

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 heb ik mondelinge vragen gesteld, naar aanleiding van een brief aan de raad van een inwoner van onze gemeente, wonende te Elp, Hoofstraat 7.

De beantwoording en nadere gesprekken nopen mij om de volgende vragen te stellen.

Aan de voorzitter van de raad, mevr. M. Damsma.

Geachte mevrouw Damsma,

 1. Is het u bekend, dat er reeds in 2008 een bouwaanvraag in behandeling is geweest handelend over een bouwvergunning in Elp, Hoofdstraat 7?
 2. Kunt u mij aangeven hoeveel ambtenaren zich sedertdien met dit object hebben bezig gehouden?
 3. Er is kennelijk nog al wat misgegaan, want er zijn voor meerdere onjuistheden excuses aangeboden aan de indiener. Wilt u mij aangeven voor welke zaken excuses zijn aangeboden?
 4. De wethouder heeft aangegeven dat hij vanaf januari 2018 van de zaak heeft gehoord. De aanvraag dateert van 2016. Kunt u aangeven waarom de wethouder zich niet eerder met deze situatie heeft bemoeid? Zijn er nog meer van deze slepende kwesties waar de wethouder niet van weet? Kunt u een overzicht geven van de vergunning aanvragen die langer dan 2 jaar lopen?
 5. De wethouder heeft aangegeven dat hij vanaf het moment dat hij van de situatie hoorde zich persoonlijk met de zaak is gaan bemoeien. Kunt u aangeven hoe vaak de wethouder contact met aanvrager heeft gehad en wat hij er in de periode van januari tot juli persoonlijk aan heeft gedaan om de zaak op te lossen?
 6. Aanvrager geeft aan dat hij de vergunningverlener vanwege financiële druk gevraagd heeft tot urgentie, flexibiliteit en ondersteuning en dat vergunningverlener vervolgens heeft aangegeven dat er meer urgente zaken zijn. Blijkbaar zijn deze vergelijkbaar met de zaak van dhr Wiersma. Kunt u aangeven welke urgente zaken er nog meer spelen binnen de gemeente en hoe ik dit moet plaatsen in de uitleg van de wethouder die aangeeft dat er vanuit de gemeente is opgeschakeld en hij zich persoonlijk met deze zaak is gaan bemoeien?
 7. Er is namens B&W een antwoord op de principe aanvraag op 3 feb 2017 aan aanvrager verstuurd waarbij is aangegeven dat de gemeente positief ten opzichte van de plannen staat. Op 7 november 2017 wordt een aanvraag ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. Op 17 april 2018 volgt er een antwoord van de gemeente waarin de gemeente aangeeft geen medewerking te willen verlenen aan een principeverzoek tenzij er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Kunt u aangeven waarom er in april 2018 een antwoord komt op een principeverzoek terwijl de aanvraag gaat over een wijziging van het bestemmingsplan en er al eerder een positief antwoord op het principeverzoek is gegeven?
 8. Er zijn kennelijk nog al wat vertragende omstandigheden geweest, die op het conto van de gemeente komen. Begrijpt u dat het logisch is, dat thans binnen veertien dagen duidelijkheid gewenst wordt over de verstrekking van de vergunning?
 9. Het kan niet anders zijn dat er na deze aaneenschakeling van fouten van de kant van de gemeente een enorme inspanningsverplichting ligt. Kunt u aangeven hoe u deze duidelijkheid in concrete maatregelen binnen 14 dagen kunt geven?
 10. Hoeveel ambtenaren zijn werkzaam en bevoegd om vergunningen te beoordelen? Is het verder normaal, dat een ambtenaar het ene moment zegt de aanvraag niet meer te willen behandelen en de volgende dag aangeeft dit wel weer te zullen doen?
 11. Hoeveel ambtenaren zijn werkzaam en bevoegd om een landschappelijk advies te geven. Is het normaal dat zowel vergunningverleners en bestuurders vervolgens ook een landschappelijk advies geven wat afwijkt van het advies van degene die ervoor in dienst zijn bij de gemeente?
 12. Bent u met mij van mening, dat indien wegens wat voor oorzaak ook, het dossier door een andere ambtenaar wordt behandeld, dit geen invloed mag hebben op de afhandeling?
 13. Wat bent u van plan te doen, om daadwerkelijk de excuses in te vullen, zoals verwoord door wethouder Bouman in zijn beantwoording?
 14. Is deze situatie, zijn deze gebeurtenissen exemplarisch voor de behandeling van bouwaanvragen in de gemeente Midden-Drenthe?
 15. In de organisatie wordt het woord kwaliteit nog al eens genoemd. Bent u met mij van mening, dat deze zaak aan kwaliteit nog al wat heeft laten liggen?
 16. De brief van de heer Ernest Wiersma zag ik graag puntsgewijs beantwoord. Na ontvangst van de beantwoording wil ik dit volledige dossier nader bestuderen.

Uw antwoord met spoed tegemoet ziend en vertrouwend op een nu correcte afhandeling van deze bouwaanvraag,

6 juli 2018

Charles de Haas, Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn