Bezoekers

168432
TodayToday239
YesterdayYesterday269
This WeekThis Week1406
This MonthThis Month5329
All DaysAll Days168432
lijst5.jpg

Persbericht Aardbevingsschade

PERSBERICHT 27 november 2018

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork geeft reactie door middel van een motie in de Raad van Midden-Drenthe, op eventuele schade door aardbevingen en dergelijke in de toekomst

Fractievoorzitter Charles de Haas zegt: “Het is vooruitlopen op de dingen die eventueel gaan komen, maar de zeer slechte ervaringen om ons heen maken, dat wij op alles moeten zijn voorbereid. De gemeente behoort op te komen voor de inwoners, niet alleen met mooie woorden, maar ook met praktische raad en daad.

  

De Rijksoverheid haalt de miljarden onder de voeten van de inwoners weg en laat vervolgens de schillen en de dozen voor de mensen, over wiens hoofden alles plaats vindt, zonder dat men hier ook maar iets aan heeft kunnen doen. Persoonlijk heb ik de meest nare ervaringen met bijvoorbeeld een instantie als de NAM!”

Om een schot voor de boeg te plaatsen, moet het gemeentebestuur nu reeds aankondigen, dat men één is met de inwoners en de bedrijven in Midden-Drenthe. Per slot van rekening wordt op een steenworp afstand van Midden-Drenthe aardgas gewonnen.

Nadere informatie:

Charles de Haas   0592-412779   06-51856325

Bijlage: motie

Gelet op de toestemming die is afgekomen van het Ministerie om de gaswinning in Noord-Drenthe en met name rond Assen, wordt de risicofactor om een tweede rampgebied net als in Groningen, achten wij het gewenst om voor en achter onze inwoners te gaan staan.

Daarom dienen wij in de raadsvergadering in Beilen in Midden-Drenthe van 29 november 2018 een motie in.

Motie :         1.Schade bij, door of na boringen in de bodem en

                   winning van gas of olie, op het grondgebied van

                   Midden-Drenthe door of namens de Rijksoverheid, zal

                   worden verhaald op de Rijksoverheid of diens  

                   gemachtigden.

                   2. Particulieren en/of bedrijven, die schade

                   ondervinden door of na boringen en winning van gas

                   of olie, op het grondgebied van Midden-Drenthe door

                   of namens de Rijksoverheid, zullen met raad en daad

                   worden bijgestaan en gesteund door de gemeente

                   Midden-Drenthe.

                   3. Deze motie ter kennis te brengen aan de voorzitters

                   van de Eerste en Tweede Kamer en aan de Regering te

                   weten de Minister President, de heer Rutte.

__________________________________________________________________

 

Ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.

Behorende bij:

Raadsvergadering d.d. 29 november 2018

Voorstel:                                                      

De Raad verzoekt het college om een notitie aan de raad voor te leggen, waarin de ondersteuning in geval van schade(n) zoals boven omschreven, wordt geregeld.

Toelichting:

Gelet op de plannen van de overheid, om aardgas en/of olie (opnieuw) te gaan winnen en dergelijke in de directe omgeving van het grondgebied van de gemeente Midden-Drenthe, is het beslist denkbaar dat op korte of langere termijn schade(n) kunnen ontstaan. ( o.a. bevingsschade.) De voorbeelden van ernstige schade(n) zijn reeds, op steenworp afstand van Midden-Drenthe, aanwezig.( Ekehaar)

De ervaringen en gegevens van de verantwoordelijken betreffende de constateringen, de procedures, de schadeafhandeling en de wanprestatie die aantoonbaar door overheid en o.a. de NAM is gepleegd, o.a. ook in de provincie Groningen, zijn van dien aard, dat wantrouwen in deze volkomen is gerechtvaardigd.

Het gemeentebestuur voelt zich verantwoordelijk voor de inwoners en bedrijven, die eventueel nu, of in de toekomst, de dupe zullen worden van boring en /of aardbevingsschade.

Uitlatingen van de Rijksoverheid bij de aankondiging van de nieuwe activiteiten in deze, geven geen enkel vertrouwen, in tegendeel, deze ontkenning op voorhand maakt, dat de gemeente Midden-Drenthe op gemelde wijze opkomt voor haar inwoners en de binnen de gemeentegrenzen gevestigde bedrijven.

Namens de fractie van

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Charles C. de Haas, fr. vz.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn