Bezoekers

204319
TodayToday21
YesterdayYesterday138
This WeekThis Week21
This MonthThis Month2662
All DaysAll Days204319
lijst5.jpg

Sport en bewegen

Voor jong en oud…………Sport en bewegen…..!

 

Iedereen is overtuigd van het belang van ontwikkeling en op peil blijven van ons lichaam.

Daarom moet eigenlijk al voor de basisschool duidelijk worden, dat bewegen buitengewoon belangrijk is. In die overtuiging moet er ook gelegenheid zijn, om te bewegen.

Hier heeft de overheid een grote rol te vervullen. In onze maatschappij zijn veel mensen, die vanwege hun beroep zittende arbeid verrichten. Als bewegen met de paplepel is opgediend, dan zal het goed zijn om bewegen steeds weer onder de aandacht te brengen. Sport beoefenen is daar een uitstekend middel voor.

Daarom zijn wij van mening, dat we, als overheid, als politiek, moeten zorgen voor zwembaden, effectief en niet als statussymbool. Zorgen voor gymnastiek gelegenheid voor de jeugd. Ook de “trapveldjes” in de woonwijken zijn onmisbaar. Het klinkt zo makkelijk, maar zijn die er wel voldoende?

Op het rooster in de basisschool, is daar voor gymnastiek wel voldoende tijd beschikbaar? Gymnastiek moet worden gegeven door een vakleerkracht, dat verdient onze jeugd. De contributie voor sportvereningen moet zodanig zijn, dat voor een breed publiek, de drempel zo laag mogelijk is.

Onze partij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft sport en bewegen altijd hoog in het vaandel staan. Wij hebben zelfs tot aan de raad van State geprocedeerd in de jaren 60. Eerst zou er een prachtig sportcomplex, in het midden van het dorp komen. Plannen waren in voorbereiding, samen met de sportverenigingen en opeens besloot de gemeente om die grond een andere bestemming te geven. Het begrip “betrouwbare overheid” werd ver weg geworpen. Maar dat is verleden tijd, alhoewel het droeve resultaat van het beleid van de toenmalige onbenullen, nog elke dag zichtbaar is.

Vanuit bezuinigingsoogpunt verdween het schoolzwemmen. Wij hebben ons altijd verzet tegen het verdwijnen van schoolzwemmen en we willen proberen dat schoolzwemmen weer een vast onderdeel van het lesrooster wordt en blijft op de basisschool. Wanneer tijdig wordt opgemerkt, dat er talenten zijn, dan kunnen de zwemverenigingen hier weer aandacht aan besteden. Wanneer er internationale successen worden geboekt is dit weer een stimulans voor de breedtesport. En dat geldt voor alle takken van sport.

Is een gebeurtenis als het Sport Gala van belang? Ja, wij vinden dat van groot belang. Eén dag per jaar de sport in de schijnwerpers.

In Midden-Drenthe is een traditie opgebouwd van 20 jaar. Als daar tussen 500 en 800 bezoekers komen, dan zegt dat genoeg. En dat is een compliment voor de organisatoren.

Soms is het van belang dat een formule wordt gewijzigd, of een traditie op een andere leest wordt geschoeid. Dit kan leiden tot een nog beter resultaat.

In sportieve gebeurtenissen moet men inventief zijn en ontstaan prachtige dingen, zoals “de hel van Bovensmilde” waar elk jaar meer deelnemers komen en in het verleden zijn ooit de Smildeger Kampioenschappen ontstaan. Een vruchtbare herinnering aan het leven voor de herindeling. Maar belangrijker is, dat veel mensen hier plezier aan beleven.

We zijn gelukkig in Midden-Drenthe goed voorzien van allerhande verenigingen.

Klootschietverenigingen, dam- en schaakclubs, zwemclubs, handbal, voetbal, tennis, visclubs, om zo maar een paar te noemen. Al deze activiteiten moeten we koesteren.

Wat is de taak van de gemeente, om mede te zorgen voor het voortbestaan van de breedtesport in alle vormen? Niet domweg geld geven, in de vorm van subsidie, maar het belangrijkste is voorwaarden scheppen, om sport mogelijk te maken. Niet functionerende sportnota’s, afgeschreven en slecht onderhouden gebouwen, dat weten we allemaal wel. Maar een plan, voor veel meer jaren geldig, dat wanneer het zo ver is ook bijgesteld kan worden. Geen statussymbolen van wethouders, die zo nodig moeten laten zien, wat ze in “hun periode” tot stand hebben gebracht. De voorbeelden zijn er. De mislukkingen ook. Daar moeten we van leren en het beter gaan doen.

De politiek geeft aan: We willen transparant zijn en we willen tussen de mensen staan. Dat moet nu ingevuld worden. Alle besturen, van toneelvereniging tot voetbalclub, moeten de mogelijkheid krijgen om elk jaar een verlanglijst in te sturen. Naar de gemeenteraad. Die moet beslissingen nemen en niet de wethouder(s). Die moet uitvoeren en beleidsbeslissingen moeten terug naar de raad, want die is rechtstreeks gekozen door de Midden-Drenthen.

Wij pleiten ook voor een speciale raadsvergadering, waar het alleen gaat over de breedtesport, waar verantwoording wordt afgelegd over het bestede geld van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.

Zo blijft iedereen op de hoogte van de besteding van het (belasting-) geld en dan zijn we pas transparant. Elke club of vereniging mag direct weten hoeveel gemeenschapsgeld en waar wordt besteed.

Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden, die in een bestuur willen zitten. Zonder een bestuur kan echter geen vereniging bestaan. Wellicht zou vanuit de gemeente iemand kunnen worden aangesteld, die specifiek het verenigingsleven kan ondersteunen. Misschien is het van belang, dat wanneer meerdere mensen in een vereniging, “kleine taken” op zich nemen, die niet te veel tijd vergen, het iets eenvoudiger wordt, om bestuursleden te vinden.

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft energie en is bereid om die in de ontwikkeling en voortzetting van de sport in de breedte, de sport in het algemeen en het bewegen voor iedereen in het bijzonder.

Niels Maagd,   26 januari 2019

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn