Bezoekers

213486
TodayToday46
YesterdayYesterday132
This WeekThis Week474
This MonthThis Month2137
All DaysAll Days213486
logo.jpg

Sporthart Westerbork komt er

Klik op het artikel om het gehele artikel te lezen. (Bron: Krant van Midden-Drenthe) 

 

sporthart

Vraagtekens bij beleid

De laatste ontwikkelingen rond het optreden van burgemeester Damsma roept bij de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork ernstige vraagtekens op.
Uit de pers moesten wij vernemen, dat er een WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek was gericht aan de gemeente inzake documenten en mails betreffende het afblazen van de Nacht van de Vluchteling in het voorjaar van 2019.
Onderzoeksjournalistiek van het Dagblad v/h Noorden leverde op, dat burgemeester Damsma vreemde argumenten en uitspraken had gedaan, die minstens vraagtekens opriepen. Nadere confrontatie leverde op dat zij bekende onwaarheden te hebben gezegd.

Toen dit bekend werd vond er een spoedoverleg plaats binnen onze fractie en er is besloten om schriftelijke vragen te stellen, zodat er wellicht grond zou bestaan, om daarna een extra raadsvergadering of een interpellatiedebat aan te vragen.

Nadat die vragen naar de griffie waren gezonden kwam er na enig speurwerk te voorschijn, dat mevrouw Damsma de autoriteiten had ingelicht over het feit, dat zij verantwoordelijk was voor het, abusievelijk, verspreiden en openbaar maken van privéadressen, 06 nummers en mailberichten, van de liaison van de Nationaal Coördinator van Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Noch de raadsleden, noch de fractievoorzitters waren hiervan op de hoogte gesteld. Waarom werden zulke belangrijke zaken verzwegen?
Is de raad zo’n onbelangrijk orgaantje dat die leden uit de pers moeten vernemen, wat voor enormiteiten kennelijk onder het tapijt moeten worden geschoven? Want dat zou je hier toch uit kunnen afleiden.

Wij voelen ons als door de inwoners gekozen vertegenwoordigers afgevaardigden, die dit niet “zomaar” voorbij kunnen laten gaan.
Daarom willen wij eerst het schriftelijke antwoord en daarna zo nodig de volgende stappen zetten.
Maar wij hebben tot dusver geen goed gevoel bij de aanvang van 2020!

Wij zullen u ook middels de site op de hoogte houden. Inmiddels hebben wij onderstaande aanvullende vragen gesteld.
Charles de Haas, namens de fractie.

Aanvullende schriftelijke vragen conform art. 33 reglement van orde , gemeente Midden-Drenthe, aan de voorzitter van de raad, mevrouw M. Damsma.

Inleiding tot de vragen.
Nog eens verder informerend, kwamen er nog enkele zaken aan de orde, die ons nopen daar nader op in te gaan.

15. Is het juist, dat er in de zaak van de “Nacht van de
Vluchteling” sprake is (geweest) van een datalek?
16. Heeft de gemeente Midden-Drenthe enkele stukken, hierop
betrekking hebbend, abusievelijk doorgestuurd naar de
pers? (Dagblad van het Noorden)
17. Zo ja, welke stukken betrof dit en wanneer vond dit plaats?
18. Betroffen deze documenten allerlei privacygegevens?
19. Ging dit onder meer over contactgegevens (mobile
nummer en mail) van de noordelijke liaison van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid?
20. Is dit datalek gemeld aan de betrokken personen?
21. Was het voltallige college op de hoogte van deze blunders?
22. Heeft u ook overwogen om uw raad, c.q. uw
fractievoorzitters in te lichten over deze zaken?
23. Wat waren, wat was, de motieven, het motief, om dit niet
te doen?

Gaarne een spoedig antwoord,

Namens de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles C. de Haas 23 december 2019

Uit de Pers (Nacht van Vluchteling)

Klik op het bericht om het gehele artikel te lezen. (Bron: DvhN)

Persbericht Nacht van de Vluchteling

Grote ontsteltenis na het bekend worden van het beschikbaar komen van verzwegen documenten en e-mails gemeente Midden-Drenthe.
Met respect voor de onderzoekjournalistiek van het Dagblad van het Noorden heeft de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork onmiddellijk schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de raad van Midden-Drenthe, mevrouw M. Damsma.
Fractievoorzitter Charles de Haas verwoordt de gevoelens van de partij, mede omdat hij in een eerder stadium reeds correspondentie had gevoerd. Ook de gemeente was van deze correspondentie op de hoogte. Daaruit was af te leiden, dat vanuit deze partij grote betrokkenheid was.
De Haas zegt: “We wachten de beantwoording af en daarna zullen we ons beraden op de dan ontstane situatie. Er zijn dan meerdere mogelijkheden. Een interpellatiedebat, een buitengewone extra raadsvergadering en dergelijke. Hier moet de raad over beslissen. Op het oog is er sprake van achterbaksheid en oneerlijkheid. De vraag is, of er dan vertrouwen genoeg overblijft. Maar wellicht is het daar nu nog even te vroeg voor, alhoewel wij de huidige gegevens zeer ernstig vinden.”
Inmiddels heeft spoedberaad binnen de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilden-Westerbork plaatsgevonden.

Voor nadere informatie: Charles Haas 0592-412779 of: 06-51856325

Bijlage : art. 33 vragen
Correspondentie.

Schriftelijke vragen conform art. 33 reglement van orde , gemeente Midden-Drenthe, aan de voorzitter van de raad, mevrouw M. Damsma.

Inleiding tot de vragen.
Middels de pers is nadere berichtgeving gekomen omtrent het afblazen van de Nacht van de Vluchteling van het herinneringscentrum Westerbork. De stellingname van de burgemeester heeft aanzienlijke invloed gehad op de uiteindelijke beslissing.
In het kader van openbaarheid en eerlijkheid van een betrouwbare overheid vindt de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork het van groot belang, dat de volgende vragen worden beantwoord.

1. Is het juist, dat de burgemeester heeft kenbaar gemaakt, dat de veiligheid van de organisatie en de deelnemers zonder de inzet van een politie cordon niet kon worden gegarandeerd?
2. Wat is, of was de basis voor deze uitspraak?
3. Wat verstond de burgemeester onder “een politie cordon” ? Is hier een definitie voor te geven?
4. Welke documenten zijn op tafel gekomen, middels een beroep op de Wet openbaarheid van Bestuur, die vrijwillig eerder niet ter beschikking werden gesteld?
5. Heeft de burgemeester in eerste instantie aangegeven, dat er een dreigingsanalyse was gemaakt door de politie Noord-Nederland en waar op was die uitspraak gebaseerd?
6. Op welke gegevens baseerde de burgemeester dat er maatschappelijke onrust was ontstaan?
7. Waarom heeft de gemeente Midden-Drenthe maandenlang ontkend dat er documenten en/of e-mails over dit onderwerp aanwezig waren?
8. Nu gebleken is, dat er wel documenten aanwezig waren, bent u dan met ons van mening dat hier sprake is geweest, c.q. is, van opzettelijke misleiding?
9. Heeft de burgemeester recentelijk nog deelgenomen aan een integriteitscursus of heeft u zo’n cursus aanbevolen bij de raadsleden van Midden-Drenthe?
10. Is uw houding, gevolgd in deze zaak, in overeenstemming met het doel van zo’n cursus?
11. In het artikel in het Dagblad van het Noorden is te lezen dat de burgemeester bezweert, dat het nooit de bedoeling is geweest om zaken achter te houden. Wat is dan de reden, dat dit klaarblijkelijk toch is gebeurd?
12. Burgemeester Damsma en teamleider Steehouwer noemen in de pers dat er geen schoonheidsprijs door de gemeente wordt verdiend en dat op “allerhande plekken” niet zorgvuldig is gehandeld. Welke plekken worden hier bedoeld en waar is niet zorgvuldig afgehandeld? Wie waren, zijn, hier rechtstreeks voor verantwoordelijk?
13. Verder wordt gesteld, dat er niets te verbergen valt en dat dit ook niet wordt gewild. Als u zelf met iets dergelijks wordt geconfronteerd, wat is dan uw reactie?
14. Bent u met ons van mening, dat de geloofwaardigheid van de burgemeester, de betrokken ambtenaren en de representativiteit van de gemeente zeer ernstige schade is toegebracht?

Gaarne een spoedig antwoord,
Namens de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles C. de Haas