Bezoekers

219100
TodayToday64
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week145
This MonthThis Month732
All DaysAll Days219100
lijst5.jpg

Vraagtekens bij beleid

De laatste ontwikkelingen rond het optreden van burgemeester Damsma roept bij de fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork ernstige vraagtekens op.
Uit de pers moesten wij vernemen, dat er een WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek was gericht aan de gemeente inzake documenten en mails betreffende het afblazen van de Nacht van de Vluchteling in het voorjaar van 2019.
Onderzoeksjournalistiek van het Dagblad v/h Noorden leverde op, dat burgemeester Damsma vreemde argumenten en uitspraken had gedaan, die minstens vraagtekens opriepen. Nadere confrontatie leverde op dat zij bekende onwaarheden te hebben gezegd.

Toen dit bekend werd vond er een spoedoverleg plaats binnen onze fractie en er is besloten om schriftelijke vragen te stellen, zodat er wellicht grond zou bestaan, om daarna een extra raadsvergadering of een interpellatiedebat aan te vragen.

Nadat die vragen naar de griffie waren gezonden kwam er na enig speurwerk te voorschijn, dat mevrouw Damsma de autoriteiten had ingelicht over het feit, dat zij verantwoordelijk was voor het, abusievelijk, verspreiden en openbaar maken van privéadressen, 06 nummers en mailberichten, van de liaison van de Nationaal Coördinator van Terrorismebestrijding en Veiligheid.
Noch de raadsleden, noch de fractievoorzitters waren hiervan op de hoogte gesteld. Waarom werden zulke belangrijke zaken verzwegen?
Is de raad zo’n onbelangrijk orgaantje dat die leden uit de pers moeten vernemen, wat voor enormiteiten kennelijk onder het tapijt moeten worden geschoven? Want dat zou je hier toch uit kunnen afleiden.

Wij voelen ons als door de inwoners gekozen vertegenwoordigers afgevaardigden, die dit niet “zomaar” voorbij kunnen laten gaan.
Daarom willen wij eerst het schriftelijke antwoord en daarna zo nodig de volgende stappen zetten.
Maar wij hebben tot dusver geen goed gevoel bij de aanvang van 2020!

Wij zullen u ook middels de site op de hoogte houden. Inmiddels hebben wij onderstaande aanvullende vragen gesteld.
Charles de Haas, namens de fractie.

Aanvullende schriftelijke vragen conform art. 33 reglement van orde , gemeente Midden-Drenthe, aan de voorzitter van de raad, mevrouw M. Damsma.

Inleiding tot de vragen.
Nog eens verder informerend, kwamen er nog enkele zaken aan de orde, die ons nopen daar nader op in te gaan.

15. Is het juist, dat er in de zaak van de “Nacht van de
Vluchteling” sprake is (geweest) van een datalek?
16. Heeft de gemeente Midden-Drenthe enkele stukken, hierop
betrekking hebbend, abusievelijk doorgestuurd naar de
pers? (Dagblad van het Noorden)
17. Zo ja, welke stukken betrof dit en wanneer vond dit plaats?
18. Betroffen deze documenten allerlei privacygegevens?
19. Ging dit onder meer over contactgegevens (mobile
nummer en mail) van de noordelijke liaison van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid?
20. Is dit datalek gemeld aan de betrokken personen?
21. Was het voltallige college op de hoogte van deze blunders?
22. Heeft u ook overwogen om uw raad, c.q. uw
fractievoorzitters in te lichten over deze zaken?
23. Wat waren, wat was, de motieven, het motief, om dit niet
te doen?

Gaarne een spoedig antwoord,

Namens de fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork,

Charles C. de Haas 23 december 2019

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn