Bezoekers

219094
TodayToday58
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week139
This MonthThis Month726
All DaysAll Days219094
lijst5.jpg

Beleidswijziging Stichtingen en verenigingen

De groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

wil, dat de gemeente de volle zeggenschap houdt over gemeentelijke eigendommen en bestuursvormen.

Als reden geeft fractievoorzitter Charles de Haas aan, dat stichtingsvormen vaak ongrijpbare dingen zijn, waar het lang niet altijd goed gaat. Waar het wel goed gaat behoeft het geen betoog, maar anders sta je met een drup aan de neus en kan college noch raad iets doen.

In het verleden heeft men bedacht, dat veel zaken op afstand moesten worden gezet. Wel leuk, maar het gaat om belastinggeld en daar heeft de gemeente de verplichting om zorgvuldig controle te houden en bij misstanden de noodzaak om tijdig in te grijpen.

Daarbij komt, dat een vereniging nog altijd een hoofdorgaan heeft en dat is de algemene ledenvergadering.

Thans vindt de partij, dat er een beleidswijziging moet komen betreffende de gemeentelijke overeenkomsten met stichtingen en verenigingen betreffende gemeentelijke eigendommen.

Voor nadere informatie:

Charles de Haas 0592-412779 06-51856325

 

Motie : Beleidswijziging gemeentelijke overeenkomsten met stichtingen en

verenigingen in gemeentelijke eigendommen.

Ingevolge artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de gemeenteraad.

Behorende bij:

Raadsvergadering d.d. 27 februari 2020

Voorstel:

De Raad verzoekt het college om de huidige Koersnotitie Dorpshuizen te wijzigen, waardoor het mogelijk wordt dat de gemeente in bepaalde situaties de eigendom en daarmee de zeggenschap over een pand terug krijgt.

Toelichting:

Het uitgangspunt in de Koersnotitie Dorpshuizen (2004)is, dat het dorpshuis “eigendom” is van het dorp (via bijvoorbeeld een beheers Stichting).

De fractie van gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork is van mening, dat dit echter geen vrijbrief is. Het kan voorkomen, dat in bepaalde situaties gewenst is, dat de gemeente zeggenschap over het pand terug krijgt. Deze clausule (in welke vorm dan ook) is niet beperkend of storend bij normale omstandigheden. Maar als het pand niet of onvoldoende gebruikt wordt voor het doel waarvoor het door de gemeente ter beschikking is gesteld, moet daartegen opgetreden kunnen worden. Voorbeelden daarvan zijn: bestuurlijke onvolkomenheden, falend financieel beleid, ruzies die het algemeen belang schaden, etc. Het voorstel voor het gewijzigd beleid dient voor november 2020 aan de raad te worden voorgelegd.

Namens de Groepering Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

Charles C. de Haas, fractie voorzitter.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn