Bezoekers

219105
TodayToday69
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week150
This MonthThis Month737
All DaysAll Days219105
lijst5.jpg

Onze mening: Geen raadsvergaderingen

De berichten die ons van alle kanten bereiken wijzen allemaal op de onbestendige situatie, die voor heel veel mensen gevaarlijk en levensbedreigend is.

De verwachting is, dat bij een besmettingsgraad van 50 tot 60 % van de bevolking een geschat aantal mensen tussen 40- en 80 duizend zullen overlijden. Dit zijn angstaanjagende prognoses.

Veel ouderen o.a. wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven en voor iedereen wordt aangeraden zo min mogelijk verplaatsingen te doen.

Is het dan verantwoord, omdat de wet het voorschrijft, een raadsvergadering uit te schrijven? Wij vinden van niet en wijzen op de verantwoordelijkheid van het verstand.
Nood breekt Wet, is een uitgangspunt, dat thans zeker van toepassing is, want een situatie als deze is nog nooit voorgekomen.

Om besluitvorming te rechtvaardigen zijn andere wegen beschikbaar.
Ik duidde daar al eerder op. Wij hebben als fractie dagelijks intensief contact en communiceren veel met onze achterban.

Voor het uitschrijven van raadsvergaderingen nemen wij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, sterker nog, wij wijzen dit soort acties met klem van de hand. Nogmaals: verschuilen achter een wet, die met dit soort omstandigheden geen rekening houdt, (en dat is logisch want deze omstandigheden deden zich eerder niet voor,), is laakbaar, want niet voor niets : NOOD breekt WET!

 

 

Charles de Haas,
namens de fractie Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork

 

bijgevoegd:

Bericht aan Griffie en Raad

Zondag 15 maart 2020

 

Beste mensen,
In aansluiting op ons bericht aan de griffie op 13 maart j.l. ( zie bijgevoegd) hebben we weer overleg gehad, ook met onze achterban.
Wij stellen voor, om vanaf nu alle politieke bijeenkomsten tot nader order op te schorten.
Het telefonisch vergaderen alleen te doen als er bestuurlijke bijzondere noodzaak is.
Wij vinden dat dit bij uitstek moet, omdat in de politiek het debat onontbeerlijk is en dat dit slechts kan en functioneert, als men lijfelijk aanwezig is en elkaar in de ogen kan kijken.

Omdat nu voor onbepaalde tijd min of meer gesproken kan worden van een noodtoestand, is het goed om de politieke verschillen tot een minimum terug te brengen en nu alles doen om als gemeentebestuur een voorbeeldfunctie in te vullen en om met elkaar te proberen al die dingen te doen, die nodig zijn om met onze inwoners deze crisis zo goed mogelijk door te komen en de risico’s zo goed mogelijk te beperken. Daarnaast zo optimaal mogelijk hulp te bieden aan die mensen die dat nodig hebben.

Wij vinden, dat vanwege het feit, dat er geen vergaderingen meer plaatsvinden in raadsverband , de collegebesluiten middels de fractievoorzitters moeten plaatsvinden of op een nader in te vullen wijze. Maar deze suggestie geeft de intentie aan.

Uiteraard is dit onze mening en die stellen we graag ter discussie.

 

Namens gemeentebelangen Smilde- Beilen-Westerbork,
Charles

Bijgevoegd

Antwoord aan Griffie 13 maart
Dag Carin,
Onze fractie is in beraad bij een geweest en het volgende vinden wij van belang: Uitgangspunt om zo min mogelijk verplaatsingen te doen, sociale rust te bevorderen en vergaderingen, bijeenkomsten en excursies niet meer te laten plaatsvinden tot nader order. Scholen kunnen o.i. het beste worden gesloten. Onderlinge communicatie middels mail en telefoon. Dit in aanvulling op de reeds bestaande richtlijnen.
Met gr.,
Charles

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn